Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1639
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number sense signatura | Antic 4
Title of volume Ramon Lvll ( al teixell)
LIBRE DE AMOR COMPOST PER Lo Jlluminat Dr. lo sacro y venerable Martyr Ramon Lull Mallorqui ( al f. 1 prel. amb lletra del s. XVIII)
Filosofia de Amor, Cant y Consilid e St. Remon ( al llom)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1425 (ed. Rosselló)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1 + 2-59
Collation 1-510 (el foli preliminar de guarda forma part del primer plec) 68
Page Layout 2 columnes (f. 6)
34 línies (f. 6ra)
35 línies (f. 6rb)
Size pàgina 232 × 165 mm (f. 6)
caixa 170 × 112 mm
columna 170 × 55 mm
Hand gòtica d'una sola mà
Pictorial elements Caplletra primera caplletra embotida en vermell, blau i blanc, amb preciosa decoració afiligranada en vermell i violeta que s'estén pel marge
Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: blaves o vermelles amb decoració filigranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Altres: escut de la família Bacó en vermell i marró: dues creus vermelles unides en camp de plata sembrat d'arminis negres (f. I prel.)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: les línies fonamentals de la justificació arriben als marges i creuen el bifoli, sense línies de guia per als renglon
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: no es veuen perforacions, deurien estar molt a prop del tall
Reclams: horitzontals, centrats i decorats dins d'una cartela i en vermell
Condition foliació original perduda per la cisalla del relligador. N'hi ha una altra de moderna, a llapis, que seguirem i que s'inicia al primer foli del volum, que tenia la funció de guarda, cosa per la qual divergeixen les foliacions d'alguns estudis, car uns compten des del primer foli de text (segon del ms.) i altres des del primer foli del volum. Es veuen alguns folis estripats, provocant la pèrdua de part del text (per exemple al f. 62a). L'escriptura està desgastada en alguns folis, dificultant la lectura del text
Binding en pergamí flexible, amb solapes; al pla anterior, a ploma, dibuix d'un tub de canó
Previous owners (oldest first) Bacó (família) (coat of arms: S) (escut heràldic al f. 1: dues creus vermelles, unides, en camp sembrat d'arminis negres)
Palou (família) (ed. de Rosselló se'l cita: “Desde hace muchos años, este notable é interesante códice se custodia en la librería de casa Palou de Comasema”; en aquesta casa el va veure Obrador)
Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. olim 4 de la Societat Arqueològica Lul·liana (2003)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1960), “Arbre de Filosofia d'amor”, Obres essencials 23
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 91 , n. 748-50
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 13
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 179 , n. XXXIX
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d17
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 219
Note L'anterior signatura coincidia amb la del Cançoner d'Estanislau de K. Aguiló.

El manuscrit que va estar il·localitzable durant uns anys, va ser retornat a la institució el 2007 i des del 2008 es troba dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca on se'l coneix com a còdex sense signatura.

Té algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 905
Location in volume ff. 2ra-53rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1651
Ramon Llull. Arbre de filosofia d'amor
Language català
Date escrit 1298-10
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2ra] D2Eus ab uostra amor comença larbre de filosofia damor
text: R10AMON estant aparis per ço que pogues fer gran be per manera de saber lo qual no podia aportar a fi et ha compliment Consira fer gran be per manera damor … [ 52rb] … Ramon suplica als honrats senyors maestres que lo corrigissen segon lur filosofia damor e de saber
colofó: Ffeni Ramon aquest libre [pres] la Ciutat deparijs en layn de M.cc.xc.viij. en lo mes de octubre e suplica aytan com poch ason amat que lo libre sia per ell guardat … [ 53rb] … ala molt nobla sauja e bona Reyna de frança per ço quel montiplique en lo regne de frança ahonor de nostra dona sancta Maria que es subirana dona damor
References (most recent first) Llull et al. (1980), Arbre de Filosofia d'amor 13 , n. Ms. A
Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xx-xxi , n. Ms. A
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 931
Location in volume ff. 53rb-54ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53rb] Del cant de Ramon
text: S2On creat e esser mes dat | a serujr deu que fos honrat | E son caut en man peccat | En ira de deu fuj pausat … [ 54ra] … Que nom facen mal nj turmens | Dom deus companyons conexens | Deuots leals humjls temens | Aprocurar sos honraments
colofó: Laus e honor essençie dei et diuinjs personjs et dignitatibus earum Et recordemur e amemus jhesum natzarenum et mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 953
Location in volume ff. 54ra-59vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54ra] Del consilij que ffeu Maestre Ramon lull malorquj
intr.: U4N consilij uull començar | En mon coratge e xantar | Per ço que faça enamorar | Tots cells quio poden far | Per deus serujr | E lo sepulcre conquerjr | Molt o desir
text: En consilij tan gran siats | E tan bellament ordenats | Que deus ne sia molt honrrats … [ 59vb] … Si al consilij ha mayso | Lo consilij no sera bo
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 4
Note la cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les dotze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres se sobreentenen. En canvi, la darrera cobla, de quatre versos, no copia cap vers del refrany. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-11