Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1637
Name Bertram Ashburnham (Lord), 4t. Earl of Ashburnham
Sex H
Title 4t. Earl of Ashburnham
Milestones Naixement 1797-11-23
Mort 1878-06-22
Affiliation bibliòfil 1797-11-23 - 1878-06-22
Owner of manid 1140 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 486. Catalunya:, 1351 - 1400. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1160 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 487. 1401 - 1420. Desconegut, Si tot francess a bel lengatge, escrit 1350 - 1400.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1089 MS: Carpentras: Inguimbertine, 381. 1391 - 1430. Col·lectiu, Cançoner de la Biblioteca de Carpentras (2), compilat 1450 - 1500 [?].
Record Status Created 1991-05-05
Updated 2018-04-13