Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1637
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number D 535 inf.
Title of volume Raymundi Lulli | Arbor Scientiae | Lingua Hispanica ( a la primera guarda)
Copied Petrus Eximeneç de la Torre (f. 233ra), 1401 ca. - 1460 ca. (Cipriani)
Petrus Eximeneç de la Torre (f. 233ra), 1401 ca. - 1425 ca. (Beltran)
Petrus Eximeneç de la Torre (f. 233ra), 1401 - 1500 (Ramon Llull DBase)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 1-28 prel. + 29-233 (foliació moderna a llapis en xifres aràbigues)
ff.: I + 1-36 prel. + [j]-ccxviij (foliació antiga a ploma en xifres romanes, que comença al f. ij (= 38 fol. mod.))
Collation 1 prel.2 2-3 prel.8 4 prel.6 5 prel.4 110 2-38 4-56 610 712 8-1414 1510 1614 8-912 1712
Page Layout 2 columnes (tot el text)
25 línies (f. 2)
53 línies (f. 30)
51 línies (f. 31rb)
54 línies (39r)
57 línies (f. 41ra)
Size relligadura 420 × 300 x 80 mm (al pla anterior)
pàgina 410 × 285 mm (f. 3)
caixa 307 × 10.57.5.12 / 11.56.12.10.4 mm (f. 3)
intercolumni × 15 mm (f. 3)
pàgina 410 × 290 mm (f. 30)
caixa 300 × 200 mm (f. 30)
columna 300 × 90/80 mm (f. 30)
pàgina 410 × 290 mm (f. 39)
caixa 300 × 215 mm (f. 39)
columna 300 × 86/88 mm (f. 39)
pàgina 410/412 × 290 mm (f. 41)
caixa 300 × 217 mm (f. 41)
columna 310 × 95/95 mm (f. 41)
intercolumni × 22 mm (f. 41)
Hand humanística itàlica, s. XVII (a la taula moderna)
bastarda força pura, 1400-1420 (a la taula antiga)
semigòtica menys bastarda que l'anterior, però molt influïda per ella, 1400-1420 (al cos del volum)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle (als ff. 33-233,) (semblant a Briquet 11889, Rosselló: 1385, Savoia: 1391-96, Genova: 1394, Bruxelles: 1394-96, Sienna: 1399-1400, Bagé: 1400, Paris: 1401, Grammont: 1407)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (a la taula i al text); és possible que s'haguessin previst rúbriques més destacades, ja que només trobem les de començament de capítol, i no les de part o de llibre
Miniatura: arbre de color verd a dins de requadres vermells i grocs amb el nom insertat (f. 37v)
Miniatura: espai en blanc per a una miniatura que no s'arribà a executar (al començament de cada part)
Caplletres: de tres unitats de pauta, alternen blau i vermell sense decoració a ploma (al cos del text)
Calderons alternen blau i vermell (ff. 38-156v i 196ra)
Calderons estan substituïts mitjançant lletres d'una unitat de pauta, generalment "Q", que alterna blau i vermell, el copista va deixar en blanc els espais per als calderons, assenyalant-los amb una marca (des del f. 157 i fins al final del volum)
Other features Reclams: horitzontals a la dreta del marge inferior intern, dins d'una clau que pot ser a tinta vermella, manquen quan s'ha perdut el bifoli extern del quadern
Justificació: pautat tabeliònic: doble plegat del full que ha deixat línies perpendiculars que permeten delimitar tots els espais de la caixa, incloent les columnes per encabir la numeració de “pàgines” i capítols (taula moderna)
Justificació: a mina de plom que segueix l’esquema més senzill per a dues columnes (corresponent a Derolez 43), amb les línies principals de la justificació arribant als marges del foli (text català)
Justificació: amb dobles línies verticals a la dreta i esquerra de les columnes, destinades a encabir les inicials que no van arribar a realitzar-les (taula antiga)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc llevat de la taula moderna, on la pauta és tabeliònica i considerem la primera línia com escrita per a les mides
Perforacions: a l'extrem de cada línia, a poca distància del marge
Signatures: de bifoli numèriques, numeren els folis de la primera part dels quaderns en xifres romanes (quaderns 3-6 i 9-12)
Signatures: conserva signatures de quadern numèriques des del f. 28 (primer quadern del cos del volum fins al sisè i des del 9è fins al 12è) els quaderns 7è, 8è, 13è-17è tenen signatures alfabètico numèriques (c, d, a, b, z, h, e respectivament) (quaderns 7-8 i 13-17)
Ús de la primera línia de la pauta: a tot el volum l’escriptura es disposa per sota de la línia superior de la pauta o bé la trepitxa
Perforacions: rodones assenyalant totes les línies fonamentals de la justificació, situades molt a prop del marge
Condition els folis estan una mica gastats pel llom i els angles però no ha patit ni brutícia ni desenquadernacions. Del f. 1 al 27 taula moderna, del 29 al 35 taula original, acèfala. L’actual foli 28 es trobava enganxat a la coberta anterior com a guarda fixa i li ha romàs una taca de color vermell als marges per haver acomplert aquesta funció. Doble foliació en xifres romanes, antiga, que revela la pèrdua dels bifolis (interns i externs) de pergamí arrancats en els quaderns 6, 7, 10, 19 i 21 i una moderna en aràbigues; errors a la foliació: sense numerar el f. 72 modern (entre xlij i xliij), salta del f. cxlix (177 modern) al f. clx (178 modern) i en blanc el f. 228 (entre ccxiij i ccxiiij); el quadern inicial, amb la taula només duu signatures de quadern. Signatures de quadern a l'angle inferior extern en xifres romanes; una mà renaixentista marcà amb les lletres C-D, a tinta vermella, els quaderns 7 i 8, i amb una creu vermella la segona part del bifoli central; i, de la mateixa manera, amb tinta verda, els quaderns 13-14 "a-b", després amb tinta vermella "z-h" els quaderns 15-16 i "e" el 17. Són en blanc els ff. Ir-v de guarda preliminar, 1r, 26v-28v i 35v-37r i 233v. Manquen els folis 1 prel. s/n antic (de paper, inici de la taula), i els ff. i, xii-xiii, xlviij, lviij, clxxx, clxxxvj-clxxxvij, cxciij. L’actual f. 208 no duu la numeració antiga en xifres romanes sinó una de posterior a tinta “193 el 2º”, probablement no fou foliat per error i aquesta annotació el marca com a bis.
Binding pergamí sobre cartó amb mitja pell al llom, típica de la biblioteca, amb el llom força deteriorat (amb tires marrons que subjecten la part baixa per donar-li solidesa), queden restes del teixell en pell verd fosc de forma ovalada i amb daurats amb el n?m. del manuscrit. Llom amb quatre nervis
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Catalogat a: Cipriani (1968), Codici miniati dell’Ambrosiana. Contributo a un catalogo 228-9
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Ceruti (1973-79), Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana 1:687-8
Tractat a: Llull et al. (1917-26), Arbre de Sciencia escrit a la ciutat de Roma l'any M.CC.lxxxxv. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits xv-xvii (esp.) , n. Ms. A
Descrit per: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 605
Note Sovintegen les anotacions marginals d'una lletra semigòtica, mitjans s. XV; esporàdicament, alguna altra mà del s. XV i una de començaments del XVI, influïda per la humanística. Ratlles a ploma, amb tinta negra, pel marge, remarcant els passatges d'interès. Una mà del s. XVI, potser la que ha afegit algunes notes, ha numerat els capítols. Una altra mà dels ss. XV-XVI, amb xifres romanes i tinta marró clara, ha afegit a la part superior de cada foli el número del llibre

La taula i el text del f. 1v són d’una mà posterior, que probablement correspon a un bibliotecari de l’Ambrosiana, Antonio Sassi, que afegí també taules als mss. A 268 inf. i H. 8 inf.

El text del f. 1v esmenta les irregularitats detectades al volum: “Jn hoc Volumine desunt paginae sexdecim | Pª v. in ordine. 6.7. 12. 13. 18. 19. 24. 48. 59. 180 | 186. 187. 192. el 2º 193. el pº 207 | Errore autem librarij | Numeros 42. 192. 193. et 213 binis paginigis est | inscriptus. | Omisus uero, qui donarium conficit à [sic] |numero. 149. usque ad ibo”.

Al f. 28r (= 1r antic) hi ha una prova de ploma on es llegeix “Antjdotum magausdum”.

És evident que no fou el mateix rubricador el que va realitzar els calderons en blau i vermell que el que va incloure lletres majúscules a l’espai que tenen dedicat, cosa que ens mostra com aquesta decoració va romandre incompleta. Les lletres, a més, estan realitzades per algú poc destre, cosa que fa pensar en un canvi de decorador o en una intervenció posterior destinada a completar un programa decoratiu que havia quedat incomplet.
Internet http://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:45404 catàleg vist 2017-05-07

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 903
Location in volume ff. 2-233ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1650
Ramon Llull. Arbre de ciència
Language català
Date escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
Title(s) in witness lo libre del Arbre de Sciencia
Incipits & explicits in MS rubr.: Raymundi Lulli codicis qui Arbor Scientae inscibitur | Index | Arboris Scientiae Typus sexdecim diuersarii arbor propagatione | conspicuus. Ex aduerso pag. p. Pag. Cap.
índex: [ 2r] De elementis Arbor .i. [f. 2ra] Brachia, rami, folia, flores … [ 26rb] … De huius Libri fine. 865
índex: [ 29] [D]El fruy de larbre humanal | [D]E la segona part del arbre moral … [ 33v] … [D]E la fi daquest libre | Acabada es la taula del | arbre de. Sciencia
text: [ 38ra] Per les branques entenem los quatre ele-|ments simples so es a saber … [ 233ra] … pot hom conseruar lo ge|neral habit de sciencia que hom pot per ell hauer | E gloria sia donada adeu amen
rubr.: De la fi daquest libre
colofó: F3Eu [esmena per raspat, probablement deia “feu”] e complj Ramon aquest arbre ab | ajuda e gracia de deu lo qual loa e beneex | a son poder … que algun sant hom lo presentas a honor | de deu tot poderos lo qual sia beneit sens fi | Amen. | ACAbat Es lo libre del | Arbre de Sciencia
subscr.: Petrus eximeneç dela torre vocatur | qui suis manibus scripsit benedicatur
References (most recent first) Editat a: Llull et al. (1917-26), Arbre de Sciencia escrit a la ciutat de Roma l'any M.CC.lxxxxv. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. A (base de l'ed.)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16