Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1636
Authors Brunetto Latini
Titles Li Livres dou tresor
Llibre del tresor
Incipit & Explicits dedic.: Al molt honorable e molt savi mossènyer Pere d'Artés, … Ffet en València, lo primer jorn de maig de l'any mccccxviii
text: Comença lo Libre del Tresor, lo qual compilà mestre Brunet Latín, de Fllorença, e parla de la naxença de totes coses
Date / Place traduït València 1418 (Wittlin)
escrit 1266 - 1267
Language català
francès (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Guillem de Copons (Floruit 1383 - 1418)
Dedicatari: Pere d' Artés, Canonge de València
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 27.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 27.1.1
Tractat en: Wittlin (1988), “Una traducció catalana parcial del Tresor de Brunetto Latini conservada a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona”, Miscel·lània Joan Gili 625-6
Tractat en: Wittlin (1980), “Els capítols trets del Llibre del tresor de Brunetto Latini al final del Dotzè de Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 2 = Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1 175-85
Editat a: Latini et al. (1971), Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons
Subject ENCICLOPÈDIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 882
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 357 (BITECA manid 1619)
Copied València: 1418-05-01
Location in witness ff. 1ra-293vb
Title(s) Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] A5l molt honorable e molt sauj mossen pere dartes … [ 1rb] … Ffet en valencia lo prjmer jorn de maig de lany M.ccccxviij
acc.: Primera part
índex: A3quest libre appellat Tresor conte en si tres partides e comencen les rubriques dela primera partida. Capitol prjmer qui parla dela naxença de totes coses … [ vb] … Ca. Cvx com lo senyor deu romanir per retre son compte. Asi feneix la Rubrica del Libre del tresor de mestre brunet latjn
rubr.: [ 11ra] Comença lo libre del tresor lo qual compila Mestre brunet latin de fflorença e parla dela naxença de totes coses. libre prjmer e ha cxcvj. capitols
text: A5quest libre es appellat tresor car axi com vn senyor quj vol aplegar en poch loch cosa de molt gran valor … [ 293vb] … e honorablement pendras comjat del consell e del comu dela vila e ten jras a ton alberch ab gloria e honor
colofó: Aci fenex lo libre del Tresor que feu mestre brunet latin de fflorença a deu ne sia donada honor e gloria. Amen
ID no. of Witness 2 cnum 5372
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Episcopal, Ms. 2 (BITECA manid 2549)
Copied 1441 - 1460 (Beltran)
Location in witness ff. 1-87
Title(s) Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418
Incipit & Explicits text: [ 1] Per que les particulars son atrobades per vniuersals E axi com en totes coses que son fetes per natura es vna derrera cosa enla qual natura enten finalmente [sic] axi enles coses que son fetes per art es vna final cosa ala qual son ordenades totes les altres coses de aquella art axi com aquell qui tira deson arch al senyal stenent sos brasos per son endresament axi cascuna art a vna final cosa aqui adreça les obres. Del regiment deles çiutats Capitol .ij. D3Onchs la art que mostra les çiutats aregir es prinçipal e mes alta … [ 87] … Ciutadans e deu saber aquesta art e qui la sabra li sera profitos en altra manera no e si ell comensa afer la ley sens aquesta sçiençia ell no poria conexer ni jutjar les bondats desanatura ne complir la fa [sic] desa sçiençia E mes per que nos cuyden pensar totes humanes coses
colofó: Ffinito libro sit deus graçia chisto
Condition acèfal
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-10