Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1634
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Manuel Milà i Fontanals
Title De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal
Place / Publisher Barcelona: A. Verdaguer
Date / Location 1889:
Source of Data for Works texid 3599 Desconegut, A vós me do, senyora de valor, escrit 1381
texid 1247 Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
texid 1248 Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 4214 Desconegut, Pertir me vay lenguint e sospiran
texid 1732 Llorenç Mallol, Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz, escrit 1340 - 1360
texid 3182 Pere Busquets, O tu, christià qui és vençut de la ira, escrit
texid 4513 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
texid 4514 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
texid 3834 Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 319 MS: Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 27, 1391 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1227 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 27. 1391 - 1400. Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400.
Record Status Created 1991-01-11
Updated 2012-09-12