Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1634
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. (Cat.) 57 | Antic O.111
Copied 1401 - 1420 (ff. 1-50 J. Perarnau)
Joan Cabaspre i Santjoan [?] (Perarnau), 1501 - 1520 (ff. 51-3 Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: I + 1-53 + I
ff.: 53 (= 1-18 + xix-l + 51-55)
Collation 1-510 62/1
Page Layout 23 línies (ff. 1-50)
28/31 línies (ff. 51-53)
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 40)
caixa 185 × 120 mm
pàgina 297 × 217 mm (Perarnau, després de la restauració)
caixa 190 × 117 mm (ff. 1-50)
caixa 185 × 118 mm (ff. 51-3)
relligadura 305 × 220 mm
Hand gòtica bastarda (als ff. 1-50) (Perarnau)
humanística (als ff. 51-53)
Watermark tisores (als ff. 1-50,) (semblant a Briquet 3742, Genova: 1442;)
cercle amb antena i creu (als ff. 51-53,) (semblant a Briquet 2964, Alexandria: 1495)
Pictorial elements Caplletres: inicials de paràgraf en vermell i groc; espai en blanc per a les caplletres, de cinc unitats de pauta al f. 1 i de tres unitats en els altres casos
TÍtols en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom. La caixa dels tres darrers folis s’ha fet també a mina de plom, marcant les quatre línies bàsiques
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: règim complet de perforacions rodones al marge exterior per assenyalar les línies horitzontals de la justificació, com es pot veure al verso dels folis 18, 19 i 20; no s'observen perforacions en els tres darrers folis
Reclams: verticals al marge inferior dret, però en els ff. 51-52, que són de mà diferent i posterior, es veuen reclams horitzontals
Condition deteriorats per la humitat els folis incials i finals, que també han patit per la corrosió de la tinta; aquesta afecta molt greument el text en nombrosos folis, alguns pràcticament impossibles de llegir. Volum restaurat recentment (febrer de 1980), segons consta en una etiqueta enganxada a l’angle inferior esquerre de la coberta posterior (“Nr. 1474. Ausgang: Feb. 1980 | I. Schäden: [en blanc] | II. Behandlung: [en blanc]”). Exemplar paginat i foliat: una paginació moderna, a llapis, al marge inferior intern, en xifres aràbigues. Una segona numeració a llapis a l’alçada de la primera i/o darrera línia de text numera els folis de deu en deu, de manera que el numeral apareix als ff. 10, 20, 30, 40 i 50. Per altra banda, una foliació antiga, a ploma, en xifres romanes, que s’ha perdut en els 18 primers folis a causa de la humitat que n’ afecta la cantonada superior. I una altra foliació antiga a ploma, en xifres aràbigues en els ff. 51-53
Binding antiga, en pell, amb cinc nervis al llom, i ferros daurats que representen les armes de la biblioteca palatina. Folis de guarda nous, sense escriure
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina X.1750 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (als ff. I i 53v, segell ovalat estampat de la biblioteca règia: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273., f. 277rb
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]., ff. 1r-4v
References (most recent first) Soriano (2013), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:52-4 , n. 7
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 367
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 89 , n. 601 (cita el Benedicta tu in mulieribus)
Note duu nombroses anotacions, algunes de mitjans s. XV probablement. J. Perarnau assenyala la similitud entre entre la mà que va copiar els folis finals, la que va transcriure el pròleg de les Hores de Santa Maria del Ms. Ambrosiana H. 8 inf. i la que afegí una anotació a Ambrosiana D. 549; com que aquest darrer Ms. (Ambrosiana A. 268 i D. 549) fou de J. Cabaspre, podria tractar-se del copista d'aquesta part; ara bé, si la nota de posseïdor del f. 1 d'Ambr. A. 268 és autògrafa d'en Cabaspre, com que és diferent dels tres passatges citats (nota Ambr. D. 549, pròlech Ambr. H. 8 inf. i ff. 51-3 d'aquest Ms.), no podria fer-se la identificació del copista. Al teixell, a la part superior, etiqueta de la biblioteca amb la signatura actual del manuscrit escrit el numeral a ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 900
Location in volume ff. 1-53v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1647
Desconegut. Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Language català
Date escrit 1331
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Comença hun molt excellent libre … lo qual ha nom Benedic[ta] tu jn mulieribus
text: [E]5Ntre les altres paraul[es] … [ 53v] … qui viu ab lo seu pare en vnitat del sant sperit per infinits setgles dels setgles
colofó: Fenit fo aquest libre per Remon Lull en la Ciutat de Valentia en les kalendes de octubre 1311 dela Jncarnatio del fill de deu fill de nostra dona sancta Maria. Deo gratias
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Ramon Llull, fe catòlica romana
Autor (var.): Lull, Remon
References (most recent first) Odoardi (1948), “La tesis de la paternidad luliana del Libre de Benedicta tu”, Studia monographica et Recensiones 28-33
Galmés (1947-48), “Ramon Llull no és l'autor del Llibre Benedicta tu in mulieribus”, Estudis Romànics 75-88
Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits
Note anotació de mà diferent al marge del f. 53v, a l’alçada del colofó: “ha de dezir Viena” (enlloc de “Valentia”)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07