Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1633
Authors Lanfrancus Mediolanensis
Titles Chirurgia parva
Cirurgia pràctica
Incipit & Explicits prol. tr.: En nom de nostre senyor (…) G. Salua … ab lo capitol de la malaltia que voldra
prol.: Entenem honrat amich en Bernat … la aja liurada he demostrada
text: Saies que en tota obra deu aver lo metge çerta intençio … he a mi peccador venia he perdo lo qual sia beneyt he loat ara he per tots temps he daçi a auant
Date / Place traduït 1329-05 ca. (BNM 10162 f. 54r)
escrit 1290 (Cifuentes)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Guillem Salvà, cirurgià
Dedicatari: Benet
Dedicatari: Ramon Berenguer, Comte de Prades (de la traducció)
Associated Texts texid 2108 Lanfrancus Mediolanensis, Antidotarium (tr. Guillem Salvà), traduït 1329-05
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 131
Tractat en: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 192
Note la Chirurgia maior es coneix també com Chirurgia practica
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 878
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10162 (BITECA manid 1617)
Copied Bartolomeus (el volum acaba amb: “Deo gratias. Bartolomeus” en lletres gregues, cf. Schiff), 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 1-41v + 42-54 ff. 1-54
Title(s) Lanfrancus Mediolanensis, Cirurgia pràctica (tr. Guillem Salvà), traduït 1329-05 ca.
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1] En nom de nostre senyor Jesu Christ (…) yo maestre G. Salua … trob lo capitol de la malaltia que voldra
índex: [ 1v] Capitol primer del prohisme del elenfranch en cartes .j. … [ 2v] … en la fi de aquest libre deu aiustar se apparexen
prol.: E2Ntenem honrat amich en bernat … [ 3] … la aja liurada he demostrada
text: [ 3v] S2apies que en tota obra deu aver lo metge çerta jntençio … [ 54] … he loat ara he per tots temps he daçi auant et est nunc et semper in secula seculorum amen
epíleg: A2ci es acabada la suma de çirurgia la qual alemfranch de milla compone (…) La qual mestre .Gm. salua baxeller en mediçina he a profit del molt alt senyor en R. berenguer comte deles muntanyes de prades a prechs de dos cars amichs seus tresladi de lati en romanç … en lany de nostre senyor deu .M.ccc.xx.ix. al mes de mag
Associated Persons Autor (var.): Elenfranch ( f. 1v)
Autor (var.): Milla, Alemfranch de ( f. 54r)
Associated Texts als ff. 42-54 texid 2108 Lanfrancus Mediolanensis, Antidotarium (tr. Guillem Salvà), traduït 1329-05
References Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 186 i 192
Note sovint s'ha assenyalat com a obra independent el text copiat als ff. 42-54, però es tracta de l'Antidotari, capítol 23 de la Cirurgia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28