Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1632
Authors Thomas de Kempis (TMC)
Pseudo-Johannes Gerson ?
Titles Imitatio Christi et de comptemptu mundi
Imitació de Jesucrist
Del menyspreu del món
Incipit & Explicits prol. tr.: Jesus Scriu Miquel Perez a la molt illustre dona Ysabel de Villena abadessa del monestir de la Sancta Trinitat. Molt illustre e virtuosa senyora … attenyer lo benauenturat e perdurable premi
rubr.: Comença lo libre primer de mestre Iohan Gerson canceller de Paris de la imitacio de Iesuchrist e del menyspreu de aquest mon miserable splanat de lati en valenciana lengua per lo magnifich en Miquel Perez ciutada. Capitol i
text: Qui segueix a mi no acamina en tenebres … no serien maravelloses ni tals que expliar no·s poden. Acaba lo quart e derrer libre del sagrament del altar. Deo gracias
Date / Place traduït 1482 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Miquel Peres (Naixement València 1455)
Dedicatari: Isabel de Villena (Sor), monja (1430? - 1490)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 120.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 120.1.1
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:484
Editat a: Kempis et al. (1911), La Imitació de Jesucrist del venerable Tomas de Kempis. Traducció catalana de Miquel Pérez novament publicada per R. M. i P. segons la edició de 1482
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 876
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Inc. 98-8º (BITECA manid 1616)
Imprint Barcelona: Pere Posa [?] (Bohigas), 1482-06-21 [?] (Bohigas)
1482 [?] (Haebler)
Location in witness ff. 1-108v
Title(s) Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo
De la imitacio de Jesu Crist e del menyspreu del mon
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] De la imitacio de Jesuchrist e del menyspreu del mon
tit.: [ 1v] A la illustre dona Isabel de Billena, Abadessa del Monestir de la Trinitat de Valencia, scriu Miquel Perez
dedic.: Molt illustre e virtuosa senyora: Perque de aquesta trista, enujosa e desestimable vida … meresca yo dels saluats attenyer lo benauenturat e perdurable premi
tit.: [ 2] Libre primer de mestre Johan Gerson, canceller de Paris: De la imitacio de Jesuchrist e del menyspreu de aquest mon; esplanat de lati en valenciana lengua per lo magnifich en Miquel Perez, ciutada. Capitol primer
tema: Qui segueix a mi no camina en tenebres, mas haura lum de vida
text: Aquestes glorioses paraules son de Jesus … [ 108v] … que facilment per la rao poguessen esser enteses, no serien marauelloses, ni tals que explicar nos poden
colofó: Deo gracias. Stampat en Barcelona. Any Mil. CCCC. LXXXII. Per Pere Posa
Condition incomplet
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:385-6
Note manquen els folis 1-3, 7, 8, 48 i 114
ID no. of Witness 2 cnum 1953
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-41 (1) (BITECA manid 1919)
Imprint València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16 (catàleg)
Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1493 (García Craviotto)
Location in witness ff. 1-108
Title(s) Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Gerson del menyspreu del mon
rubr.: [ 2] Jesus | Scriu miquel perez ala molt illus| tre dona ysabel de billena abadessa | del monestir dela sancta trinitat
prol.: M5Olt illustre e virtuosa senyora perque | de aquesta trista enujosa e desestima | ble vida son breus los miserables di | es … [ 2v] … attenyer lo benauenturat e perdurable premi
rubr.: [ 3] C3Omença lo libre primer de | mestre iohan gerson cancel | ler de paris dela imitacio de | iesuchrist e del menyspreu de aquest | mon miserable splanat de lati en va | lenciana lengua per lo magnifich /| en miquel perez ciutada. | Capitol i.
text: Q5Ui segueix ami no acamina [sic] en tene = | bres … [ 108] … per la humana raho poguessen esser enteses no se | rien marauelloses ni tals que explicar nos poden. | Acaba lo quart e derrer libre del sa| grament del altar. | Deo gracias
colofó: Fon acabada de empremptar la present | obra en la Ciutat de Ualencia lo primer | dia de quaresma comptat .xvi. del mes de | Febrer del any dela natiuitat de nostre se | nyor. Jesu Christ .M.cccc.noranta hu
References Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
ID no. of Witness 3 cnum 2665
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 814 (BITECA manid 1594)
Imprint València [?]: 1500 a quo
Location in witness ff. ii-ciiiiv ff. 1r-99v
Title(s) Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo caps. i-cxiv
Incipit & Explicits rubr.: [ ii] L3Jbre primer de mestre | Johan gerson canceller | de Paris de la imitacio | de iesuchrist e del menyspreu de | aquest mon / esplanat de lati en | valenciana lengua perlo mag- | nifich en Miquel perez ciutada
tit.: Capitol primer
text: Q10Ui segueix a mi: no | camina en tenebres. | mas haura luz de vi[-] | da … [ ciiiiv] … Quant yo me recort dal[-]| gunes persones al seu sant sagrament deuo[…].
Condition incomplet
ID no. of Witness 4 cnum 2670
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-22 (BITECA manid 2339)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518
Location in witness ff. 1-92
Title(s) Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Libre del menyspreu del mon. E de la Imitacio de nostre Senyor deu Jesucrist. Conpost per Johan Gersson … dirigit a la Illustre Senyora dona Ysabel de Uillena Abadessa del monestir de la Trinitat de Ualencia
tit.: [ 1v] A la illustre dona Isabel de Uillena … scriu Miquel Perez
prol.: M6Olt illustre: e virtuosa senyora … meresca yo dels saluats attenyer lo benauenturat e perdurable premi
tit.: [ 2] Libre primer. Capitol primer
text: Q10Ui segueix a mi: no camina en tenebras … [ 91v] … no serien marauelloses. ni tals que explicar nos poden
tit.: Taula de la present obra
índex: [ 91va] Libre primer fo .ii. … [ 92rb] … lo quart libre fo. lxxv. Fi de la taula
colofó: [ 92] Fonch estampat e acabat la present obra: en la molt insigne ciutat de Barçelona. Per Karles amoros estamper. Any Mil.d.xviii
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-05