Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1631
Authors Flavius Josephus
Titles Antiquitates Iudaicae
Antiquitats judàiques
Date / Place traduït 1408 a.
Language català
grec (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Revisor: Pere Llopis, OFM (Segons Riera, Llopis va actuar com a "censor")
Traductor: Desconegut
Dedicatari: Joan I, Rei de Catalunya-Aragó [1387 - 1396] [?](Probablement la traducció es va fer sota el seu patrocini)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 41.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 41.1.1
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 251 , n. 14012 Hauf
Tractat en: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer
Tractat en: March (1910), “Un altre incunable català”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Miret i Sans (1910), “Llibres y joyes del Rey Martí no inventariats en 1410 per la Reyna Margarida”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa 221
Note Hi havia un exemplar a la biblioteca del rei Martí l'Humà inc. “de tots aquells” expl. “algunes no”
Subject Israel (regne)
HISTÒRIA
JUEUS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 875
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-V-1 (BITECA manid 1615)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler para Joan Sa Coma, Andreu Mir, 1482-04-01
Location in witness ff. 1v-425
Title(s) Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
Incipit & Explicits tit.: [ 1v] Joseph en lo libre deles antiquitats iudaycas
rubr.: Comença lo prolech de sant Hieronim sobre lo Joseph en lo libre deles Antiguitats iudaycas
prol.: [i]4 Osep fill de Mathia sacerdot de Hierusalem pres per Vespesia Emperador Roma lexat ab son fill Tito venint a Roma presenta .vii. libres dela iudayca captiuitat als Emperadors … [ 4r] … Girar me donchs ala narracio dels dits e dels fets primerament remembrant ço que dela creacio del mon dix Moyses: les quals coses trobi scrites axi en los seus libres
índex: [ 4v] Taula del primer libre. Com deu diuisi la materia del mon sens forma apparellant la edificacio del mon … Com Jacob esser fet molt rich de bens temporals e fills: tornassen a la sua patria .c.xiii.
tit.: [ 4v] Libre de Joseph deles hystories dela iudayca antiquitat
rubr.: [ 4v] [c]Omença lo primer libre de Joseph deles hystories dela iudayca antiquitat: lo qual conte temps de .iii.M.cc.Lvi. anys. E primer dela constitucio del mon e del orde dels elements
text: [ 5r] [e]N LO començament crea Deu lo cel e la terra. Mas com la terra no vingues a vistes: e fos cuberta dela profunditat de tenebres … [ 424v] … Totes les altres coses que han soffertes los Jueus trobaran en lo libre que he fet deles batalles dels Jueus: e aci yo vull posar terme e fi
epíleg: [c]Onte aquella obra la tradicio de la primera natiuitat del home fins al .x. any del immperi e senyoria de Nero … [ 425] … E he proposat scriure e vosaltres les nostres sectes ço es a saber dels iueus en quatre libres de deu e dela sua substancia e deles leys: e perque segons aquelles poden algunes coses esser honor
colofó: Acaba la ystoria del elegantissim Joseph en lo libre deles antiquitats … La qual obra es stada empremtada per lonrat mestre Nicholau Spindaler empremptador e habitant en la ciutat de Barcelona per voluntat dels honorables NAndreu mir notari de Barcelona e Johan çacoma librari conciutadans dela dita ciutat: e pregaries dels quals es la present obra corregida lo millor ha pogut per frare Pere Lopis entrels menors lo menor e indigne professor en la sacra theologica facultat. e lo primer de Abril acaba any dela incarnacio del fill de deu e saluador nostre Jesus. M.cccc.Lxxxii. Deo gratias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-09