Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1629
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 2311
Title of volume BASILII | DE | ERUDITIONE ( al teixell vermell, en daurats)
Copied 1391 - 1440 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1 + 1-131 + 1 + I (foli final de guardes de l'època de la relligadura)
Collation 1-216 210 45/4 510 68 712/2 82 9-1016; fins al quadern 4t sense reclams, al 5è i 6è signatures alfabètiques al peu de cada foli i al 7è signatures numèriques en tinta negra i als dos últims plecs signatures numèriques 1-8 en vermell, a més de signatures de foli
Page Layout 44 línies (f. 104, varien al llarg del volum)
Size pàgina 222 × 145 mm (f. 104)
caixa 181 × 117 mm (f. 104)
Hand diverses mans; als textos que ens ocupen, gòtica cursiva molt menuda i estilitzada, inclinada vers la dreta, nòtula i semibastarda (ff. 45r-50v i 101-131v)
Watermark enclusa (potser sense creu) (Briquet 5953, Venezia: 1416-26, var. Harlem: 1417)
Pictorial elements ff. 1-12 rúbriques i calderons en vermell, algunes lletres safranades; les caplletres als ff. 29v-31 alternen blau i vermell; quan no hi ha caplletres trobem lletres de guia; als folis 101-131v numeració en tinta vermella al marge inferior dret, amb xifres aràbigues
State justificació a mina de plom, amb la primera línia escrita i sense senyals visibles de perforacions
Condition en bon estat; són en blanc els ff. 51-51, 72v i 113-116
Binding ss. XVIII-XIX, pasta espanyola, amb les guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Salamanca: San Bartolomé 111 (nota al primer foli de guardes)
Madrid: Biblioteca de Palacio VII-J-5, 2-I-6, 1360 (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Lilao Franca et al. (2002), Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 2:693-97
Perarnau i Espelt (1985), “El lul·lisme de Mallorca a Castella a través de València. Edició de l'Art abreujada de confessió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 60-8
Note manuscrit factíci. A la cara interior de la portada duu el següent ex-libris: “BIBLIOTECA | DEL | Rey N. Señor” i a sota la signatura VII J 5. El copista dels textos catalans és castellà

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1751
Location in volume ff. 101-105v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2235
Desconegut. Art abreujada de confessió
Language català
Date escrit 1317 a quo - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101] Ihs. Molts son que desigen saber que es confessio e aver la manera ques pertanyn a vera e justa confessio
pream.: C3om aso saber sia amolts cosa nescessaria e de gran vtilitat per tal yo pecador jndigne que mon nom hic non sia script ab ajuda del altisme vull fer art de confessio enla qual monstrere que es confessio
text: vera confessio es magnifffestacio e reuelacio quel pecador fa a deu e ason confessor de tots sos pecats venjals e mortals … [ 105v] … E vos padre spiritual dat me penjtencia saludable explicit deo gracias amen
colofó: Explicit. Deo gracias. Amen
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “El lul·lisme de Mallorca a Castella a través de València. Edició de l'Art abreujada de confessió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 94-141
Note mescla de català i castellà
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1752
Location in volume ff. 105v-108
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2236
Desconegut. Doctrina dels infants
Language català
Date escrit 1317 [?] - 1338 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105v] D3eus per fer avos honrrament met en aquest ditat dels jnfants breument ço que atot christia segons la ley que ha es obligat asaber
text: C3om los jnfeels sien en error e en falssitat e no creen ne atribuexen a deu compliment ne perfectio segons que fan los christians … [ 108] … e arepentir se de aquello que ha fecho de bien por pauor o por amor
epíleg: A3cabada es con la ayuda del sant sperit la doctrina de aqueste ditado delos infantes … de manera que puxen E sepan alcan‡ar el fin por que dios les ha criados. Seal el nombre de nuestro Se¤or dios ihesu chisto bendicto e loado E por todas las gentes del mundo amen
Note mescla de català i castellà
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1753
Location in volume f. 112r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2237
Desconegut. Resum del dictat dels infants
Language català
Date escrit 1317 [?] - 1338 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 112] A3quelles que volrran rebre la dicta forma pus breu sens neguna splanacio mas tan solament simplement so es que cascuna cosa sia per sy yols endare asi matex ense¤ament … [ 112v] … Quj aso apendra be e decorara mills virtuts ne guanjara e peccats ne squiuara
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “Dos textos breus de Salamanca, Biblioteca Universitària, ms. 2311”, Arxiu de Textos Catalans Antics , n. ed. el text
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 895
Location in volume ff. 117-131v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1644
Desconegut. Llibre de l'art de confessió
Language català
Date escrit 1317-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117] Deus que sots piedos e misericordios a justs e apecadors ab vostra gracia e ajuda faç libre de arte de confessio del prelet
prol.: C3om molts sien que desigen saber que es confessio ne quin be se seguex e encara volrrien saber la manera de confessio ço es a dir com se sabesen confessar verament … ço es la volentat es clau que tanca e obre que les dues no poden pecar mortalment sens que ella noy consenta axi com damunt es dit
tit.: Dela diuisio del art
text: D3epartida es aquesta art en .ij. parts les quals son theorica e pratoca … [ 131v] … pero no dic que tot lo libre sapia de cor mes la habit tansolament
colofó: F3injda es aquesta art de confessio a gloria e laor de nostre senyor deus … Car feel e chatholic christia son ignorant ment o auria fet no son digne que mon nom hic sia scrit
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1985), “El lul·lisme de Mallorca a Castella a través de València. Edició de l'Art abreujada de confessió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 67
Note segueixen tres breus paràgrafs en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04