Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1628
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call number 1/71
Copied 1476 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 99 (= I + 5 + 1-84 + 2 + I) (fol. moderna en xifres aràbigues)
Collation sense reclams
Page Layout 2 columnes (f. i-v, 31-45 i 56v-58v)
49 línies (f. 1)
61 línies (f. 31)
Size pàgina 150 × 105 mm
caixa 125 × 80 mm (f. 1)
columna 125 × 30.10.30 mm (f. 31)
Hand cursiva catalana molt petita
Watermark mà amb flor
Pictorial elements rúbriques, caplletres en vermell i tocs a les majúscules també en vermell en algunes obres
State caixa a punta seca, quatre perforacions, primera línia en blanc
Condition el f. 27 està repetit; els 5 ff. preliminars van sense foliar. Hi ha dos folis sense numerar entre els actuals 30 i 31 i tres folis sense numerar entre el 52 i el 53. En blanc els ff. 25v, 30v, 52v, 74v i la resta de folis sense numerar. Volum amb taques d'humitat
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí
Associated Texts foli 52 texid 1674 Ramon Llull, Liber de accidente et substantia, escrit 1313-10 llatí
i als ff. 47-42 texid 1676 Ramon Llull, Liber de ciuitate mundi, escrit 1314-05 llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1626 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V3-1. València:, 1441 - 1460. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 422
Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 11-2 , n. D4
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 53
Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 2
Note una taula de mà posterior ocupa el f. 1 preliminar

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1014
Location in volume ff. 1-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (I i fragm. II i IV)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS índex: [ ii] Comensen les rubriques del primer libre de contemplacio compilat per en Ramon luyl (…) Comensa la priera distinctio (…) Com hom se deu alegrar per ço com deu es en esser .i. … [ vra] … Com hom ama encercar e saber la gran bonea damor
acc.: [ 1] [d]2Eus vnjt en trjnjtat … de contemplacio en deu
tit.: Prologus
prol.: [i]4hesuchrist senyor nostre en axi con vos sots en dualitat … [ 1v] … qui sots nostre senyor deu
tit.: Primera distinctio
text: [d]2Eu pare senyor de tot quant es … [ 28v] … qui sots nostre senyor deu
Condition incomplet
Note només llibre I, i parts 2 i 4
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 951
Location in volume ff. 31ra-34vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3716
Ramon Llull. D'oració
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS text: [ 31ra] V2uyll departir oracio | en .ix. maneres mes ço | primeres de ço que deus es | segona de ço que es … [ 34vb] … El tractat sia corrigit | Si en res en hay fallit | Sia sancta Maria dat | E per samor sia amat
Condition incomplet
Poetic Stanza 1203 vv.
Note manquen els vv. 1-4670 de l'edició de Galmés. Als ff. 32va-32vb el copista repeteix errònimanent el v. 5329 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 976
Location in volume ff. 35ra-37ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35ra] Deus en vostra virtut comença Ramon aquestes hores de nostra dona sancta Marja e cantense els sons dels hymnes
text: A3 Honor del maior senyor | Jesuchrist vull far per samor | vij. hores dela sua mayre | Ques de peccadors repayre … [ 37ra] … Les .vij. hores son fenjdes | E per Ramon proferjdes | A la dousa dona damor | Pregon per ell li peccador. Amen
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2061
Location in volume f. 37va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1715
Ramon Llull. Plant de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1275 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37va] Comença lo plant de nostra dona sancta Maria
rubr.: Del prolech
text: [A]3Nanaua [sic] en gran gaug la verge maria | En veser son fill deu fill que haut hauja … [ 37vb] … Ab pauch no pers lo seny el cor vol esclatar | Senyors aquest meu vel playaus en ell pausar
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 4 x 12, 1 x 7
Note manquen els vv. 88 i 152-384 de l'edició de Galmés. Al marge hi ha resums i alguna correcció
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2062
Location in volume ff. 38ra-41rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38ra] Aquest es lo desconort que maestre Ramon lull feu en sa vellesa com vju que lo papa ne los altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
text: D2Eus ab vostra virtut començ est desconort | Lo qual faç en xantan per ço que men conort … [ 41rb] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort do al sant sperjt
colofó: … Fo fet a gloria e a honor e lahor de nostre senyor deu en lany M.cc.lxxxv.
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 128, 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2085
Location in volume f. 41rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu (rúbrica)
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS índex: [ 41rb] O Deus | o essencia | o vnitat … O ineffable | O començament | O fi e compliment y ages pietat de ta gent e beneix mj ab tos noms centab tos noms cent
epíleg: Laus et honor essencje dei et diujnis personis et dignitabibus earum Et recordemur et amemus iesum nazarenum et mariam virginem matrem eius Expectemus et defideremus carnjs resurrectionnem et in celo coram deo magnam et sempiternam glorificationem Amen
Condition fragment
Note copia només la taula dels capítols a tres columnes, totes a dins de la segona columna de la caixa d'escriptura
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2063
Location in volume f. 41va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41va] Del cant de Ramon
text: Som creat e esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … Deuots leyals humjls tements | A procurar sos honraments
epíleg: Laus et honor essentie dei et diujnis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus jesum nazarenum et mariam matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 954
Location in volume ff. 42ra-45va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42ra] Del consili que feu mestre Ramon lull mallorquj
text: U2n consili vull començar | En mon coratge e xantar | Per ço que faça en amorar | Tots cells quj ho poden far … [ 45va] … Si al consili ha mayso | Lo consili no sera bo | Senyor deus pluja | Que Ramon suja | Car lo mal puja
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7
Note la cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les dotze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres dos versos se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1078
Location in volume ff. 53-56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1717
Ramon Llull. Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus
Language català
Date escrit 1294-04-17
Incipits & explicits in MS text: [ 53] Per colps en la qual audibilitat … [ 56] … les coses naturals car tant de temps ha estat no conegut
colofó: Fenjt es aquest tractat en la ciutat de napols en lany de la incarnacio M.cclxxxxiiij. en la vespra de pasca lo qual tractat es compilat a gloria e a honor de nostre seyor [sic] deus … a gloria e honor de nostre senyor deus
Condition acèfal
References (most recent first) Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC xx-xxi
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2073
Location in volume ff. 56va-57va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56v] Aquests versos deuall escrjts quj son per nombre .cc. feu lo venerable mestre Ramon lul a perpenya a requesta del rey de mallorca qui volia saber com romanja escusat dela perdicio dels homens qujs segueix per lo manament que deus feu a Adam sabent deus que adam passaria lo seu manament per lo qual tot hom seria damnat E encare volch saber per que deus no confirma los homens en gracia per tal que no posquessen peccar e per conseguent haguessen gloria Les quals Demandes li foren declarades segons deuall se contenen per los versos desus escrits
text: U2n senyor rey qui ben | senten se marauella mot souen … [ 57vb] … Lo qual nescalf en sa calor | De sa amor amj peccador | Amen
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 957
Location in volume f. 58ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58ra] A conexer deu en lo mon | Començal dictat de ramon
text: A2Cells quj dien que prouar | hom no pot la fe nj donar … [ 58vb] … Poder no poyria eternar | Sens jnfinjt possi ficar
Condition incomplet
Poetic Stanza 106 x 2
Note manquen els vv. 213-290 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 894
Location in volume ff. 59-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1644
Desconegut. Llibre de l'art de confessió
Language català
Date escrit 1317-08
Incipits & explicits in MS acc.: [ 59] Deus quj sots piados e mjsericordios e justs e a peccadors ab vostra gracia e ajuda fas libre de art de confessio
tit.: Del prolec
prol.: Don molts sien que desigen saber que es confessio ne qujn be sen segueix … axi com damunt es dit
rubr.: De la diuisio desta art
acc.: D2epartida es aquesta art en iij. parts … E primerament dire dela primera part
rubr.: De la primera part que es de peccat venjal e de mortal
text: E2N esta part enten a parlar de peccat venjal e de peccat mortal … [ 74] … que mon nom hic sia escrit
References (most recent first) Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1038
Location in volume ff. 75-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1696
Ramon Llull. Llibre de mil proverbis
Language català
Date escrit 1302 [?]
Title(s) in witness Mil proverbis vulgars
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Mil prouerbis vulgas [sic]
text: [c]2Om hom sia creat per conexer amar membrar honrar e serujr deu … [ 84v] … Ta paraula no significa entencio de pensa
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05