Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1627
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó ((Infant))
Titles De l'armada
Date / Place promulgat Barcelona 1369-07-04
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 870
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 219va-220rb
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, De l'armada, promulgat 1369-07-04
Incipit & Explicits rubr.: [ 219va] Prouisio feta per lo molt alt Senyor Jnfant en Johan … enlo temps quela taula dela armada se posa ab veu de crida en Barchinona
intitulatio: N2os Jnfant en Johan del molt alt Senyor Rey Primogennit e de sos Regnes e terres General Gouernador
text: Attenents per part dels Consellers e per homens dela Ciutat de Barchinona anos esser humjlment exposat que de pochs dies a ença … [ 220ra] … E pertal que alcun noy sia enganat ne puxa daço jgnorancia allegar mana aço ab veu de crida esser acuyt generalment notificat
datatio: Datum en Bar [f. 220rb] calona a iiij. dies del mes de juliol en lany dela Natiuitat de nostre Senyor M. ccc. Sexanta Nou. Jacme cancellarius
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16