Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1626
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 102-V3-1 | Antic 103-I-1 | Antic B102-V3-3
Title of volume Raymundi Lulii. Opera Varia Ms. ( al llom)
Copied València: 1441 - 1460 (Biblioteca)
València [?]: 1401 - 1500 (L. Pérez Martínez)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format 12au
Leaf Analysis ff.: 192 (= 188 + iii + 1) (fol. antiga en xifres aràbigues)
Collation 1-1116 1210
Page Layout 2 columnes
39 línies (f. 2rb)
Size pàgina 330 × 235 mm (f. 2)
caixa 213 × 142 mm
columna 213 × 62 mm (f. 2rb)
Hand gòtica rodona de diverses mans
Watermark tisores (f. 84)
Other features Justificació: a mina de plom i a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Perforacions: rodones, assenyalen les línies fonamentals de la pauta
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: verticals al marge interior
Condition en molt bon estat de conservació, tret d'algunes taques d'humitat. Manquen els ff. 49-64 i 150-159, a partir d'on desapareix el pergamí; f. 87 retallat pel marge inferior. Darrer quadern incomplet. Signatures de quadern alfanumèriques fetes a ploma es poden apreciar encara en alguns folis que no foren tallats per la guillotina del relligador
Binding moderna de luxe, fusta i pell gravada a ferro sec amb tanques de ferro; cinc bullons per coberta i petits claus [?]. Relligat per Brugalla l'any 1964, a l'interior de la coberta, gravat en daurat al marge inferior. Guardes de paper i de pergamí
Associated persons relligadura feta el 1964 per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1628 MS: Roma: S. Isidoro, 1/71. 1476 - 1500. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1627 MS: Saragossa: Capitular, 16/55. València:, 1336 a quo - 1400 [?]. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
References (most recent first) Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Soriano (2008), Inspecció personal
Sabaté (2003), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
Pérez Martínez (1970), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 238-9 , n. 1428-35
Note es tracta del mateix text que es copia al Ms. Saragossa, Biblioteca Capitular, 1257, però és diferent del manuscrit de Roma, S. Patrizi i S. Isidoro 1/71. Pérez Martínez suggereix que la primera obra procedeix d'un altre còdex. El volum porta diverses foliacions (la del peu tallada), seguirem la del marge superior. Alguns passatges del text han estat ratllats. Duu algunes notes marginals; al f. 1, nota d'una lletra posterior castellana (segle XVI): “por el titulo parece ser este libro de Raymundo Lulio: porque assi los da principio a todos”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 979
Location in volume ff. 1ra-48vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1679
Ramon Llull. Llibre d'home
Language català
Date escrit 1300-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Deus a uostra lahor e per vostra amor comensam aquest libre de hom
text: C5om sia covinent cosa que home sapia … [ 48vb] … desujat de la fi ala qual la creat deu
colofó: Ffenida es aquesta terça part qui es de oracio laors e pregaries E fenit es aquest libre de home qui es fet pera home per so que conega simatex honrar e beneyr a son poder nostre senyor deu alqual donam e comanam aquest libre fet en lo mes de noembre en ciutat de mallorques en lany de mill ccc de la incarnacio de nostre senyor deu jhesu Christ Amen. Deo gratias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-06-01