Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1623
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1447
Domenico Cavalca de Vico. Mirall de la Creu
Language català
Date traduït 1390 - 1458 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-76
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1ra-79va
Incipits & Explicits in witness prol. tr.: [ 1ra] A3Quest sant libre per deuocio de la molt alta e molt excellent e uirtuosa senyora la senyora dona maria per la gracia de deu Regina muller del molt alt e ilustre senyor don alfonso per gracia de deu Rey darago es stat portat del Realme de Napols per lo Religios frare bernart vilalta monge de nostra senyora de monsterrat en lengua Toscana. E es stat transladat de aquella lengua en aquesta Cathalana … per lo religios frare pere busquests monge de sant phaliu de guixolls lo qual hauia stat en Jtalia mes de .xv. anys e sabre ben sofficientment aquella lenga Car daltres libres e aquest mateix hauia scrits en Jtalia e aixi mateix ha aromançat lo libre dela Jra e de paciencia los quals ha ordonats lo reuerent mestres domingo caualca dela orda dels frares preycadors en la ciutat de pisa
rubr.: [ 1rb] Aquest es lo prolech de aquest sant libre appellat Espill o mirall de la creu lo qual compila mestre domingo caualca del orde dels prehicadors
prol.: R4ecompta Lo sant euangeli per similitut que .j. senyor partint se de la sua ciutat … [ 2rb] … E si lo moll es bo e les sentencies son veres deles scorçes foranes e del pulit parlar e ornat e pintat poch men tire
índex: Primer capitol. Com Jhesu Chist desliura lom detres defalliments en los quals era en corregut per lo pecat de adam … [ 3va-b] … Con se adopten es conuenen les priemres set beatituts ab los set dons del sant spirit en cartes. Lxxiiij
rubr.: [ 3vb] Capitol primer com deu pres carn humana per desliurar lom de tres defalliments en los quals era en corregut per lo peccat
text: A4pres del peccat dells nostres primers pares caent lom de mal en pijor perde la semblança de deu … [ 79vb] … E com les vyt beatituts que ell prehim totes les obserua e eleg per si
colofó: [ 79rb-va] De es donchs dita aquesta obra Espill o mirall de la creu. Car Ihesu christ en la creu mostra tota perfeccio e tota nostra macula laqual per son exempli deuem mundar. Cuj sit honor et gloria in secula seculorum secula. A.M.E.N. Deo gratias
Record Status Created 1991-05-03
Updated 2011-08-29