Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1622
Authors Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo
Titles Epitome de la historia gotica
Crònica d'Espanya (BNP esp. 13)
Cròniques del Mestre Rodrigo Arquebisbe de Toledo (BdC 6)
Date / Place traduït 1350 [?] - 1400 (L. Badia)
compilat 1247 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts epítom compilat a la Tarraconense de texid 2015 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, De rebus hispaniae, escrit 1243 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.44.1 i 0.44.2
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 174-6 , n. 12672
Tractat en: Badia (1997), “Dos creaciones retóricas olvidadas en el epítome catalán de la Historia gothica”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Tractat en: Badia (1995), “Sobre una versió vulgar de l'epítom català de la Historia gotica”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 31 = Miscel·lània Germà Colón, 4
Tractat en: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:7
Tractat en: Coll i Alentorn (1967), Un passionari hispànic en una crònica medieval catalana 197-8
Tractat en: Coll i Alentorn (1928), “El Libre de les Nobleses dels Reys”, Estudis Universitaris Catalans 106-7 i 201
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 498-501
Note es tracta d'una adaptació de la Historia gothica (BdC Ms. 485 conté el text llatí)
Subject Espanya
HISTÒRIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1713
City, library, collection & call number Saragossa: Olim Biblioteca de D. J. F. Andrés de Uztarroz, (BITECA manid 1979)
Copied 1391 - 1400 (Massó)
Title(s) Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
Incipit & Explicits colofó: Aquesta obra fo feta en lany de la encarnacio de Jesu Christ MCCXLIII en lany que on contava de la era MCCLXXXI en la veyntisise any del Rey Ferrando e fo feta en Romans per en P. Ribera de Perpeja que le feune segons son poder en lany que on contava de Jesu Christ MCCLXVI en temps del Rey noble en Jacme Darago & de Valencia & de Mallorca lo qual mori en lo terc de S. Jacme de Joliol en la ciutat de Valencia
ID no. of Witness 2 cnum 865
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 (BITECA manid 1431)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)
Location in witness ff. 68v-80
Title(s) Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ 68v] Açi comensen les Rubriques de aquest libre dela croniqua de Spanya
rubr.: C2om trobaretz la generacio daquells quj primerament poblaren spanya e com ffo conquesta per grechs e per los romans … fo aiustat ab lo reyalme darago axi com trobaretz auant en lo dit libre
índex: Dela generacio daquells quj primerament poblaren spanya … Com lo Comptat de Barchinona fo hunjt ab lo Reyalme daraguo
pream.: [ 69] E2n nom de nostro senyor e de nostra dona santa marja aquest libre quj parla dela cronjqua ço es quals gents poblaren prjmerament spaya [sic] E com carles magnes la desljura en partida dels serrayns. Del prolech del libre
prol.: C2om entre les altres partides e proujncjes del mon spanya sia loada specialment de gran noblesa de riqueses e daltres bens e aço fa testimonj vn philosof lucha quj aquella los per sos uersos djent … e rey de frança apres dels quals los crestjans la possehjren tro ha ara
rubr.: Dela generacio daquells quj prjmerament poblaren spanya ço foren los fills de jafet
text: D2Evem saber prjmerament que anans del djluuj … [ 80] … Aquest rey en Jachme fo molt struch contra moros axj quels tolch les ille de mallorques. en loregne de valencia e aquell de Murcia Murcia e fo fet llarch e franch. deo gracias
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 498-501
Note Duu nombroses notes marginals per una mà del segle XVII
ID no. of Witness 3 cnum 864
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6 (BITECA manid 1613)
Copied 1476 - 1500 (Massó, Catàleg)
Location in witness ff. 1-49
Title(s) Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquesta obra es stada treta deles cronicas de mestre Rodrigo Archabisbe de Toledo en les quals es breument atrobat lo estament de Spanya del començament del mon tro al die present quins e quals princeps la han posseida
text: [ 1] C7om entre les altres partides e proujncies del mon … [ 49] … e germana dela Reyna Dona Maria Reyna Darago
Condition incomplet
Associated Texts Inclou una versió de la llegenda d'Otger Cataló diferent de texid 1182 Desconegut, Llegenda d'Otger Cataló, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
References Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 591-3
Note nova versió i extracte dels sis primers llibres del De rebus Hispaniae
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-09-18