Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1620
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Ordinacions de Barcelona (1291)
Date / Place promulgat Barcelona 1291-04-10
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10432
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 113v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Ordinacions de Barcelona (1291), promulgat 1291-04-10
Incipit & Explicits intitulatio: [ 113v] E2n nom de deu Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de Barchinona
dispositio: entenents a pau e justicia (…) manada cort general en la Ciutat de barchinona als Catalans … Jtem a soplicacio dela dita cort atorguam e stablim e ordonam per tots temps que daquiauant procurador veguer batle e cort e tot altre official (…) sia catala
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 862
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 61-69v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Ordinacions de Barcelona (1291), promulgat 1291-04-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] Ordonamens perpetuals ffets en la ciutat de barchelona
intitulatio: E2n nom de deu con nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Cicilia … e comte de barchelona
intr.: Entenens a pau e a justicia … e a bon estament dels regnes e deles terres nostres
dispositio: E aguessem manada cort general en la Ciutat de barchinona als cathalans uengren ala dita cort prelatz religioses clergues … [ 69v] … En axi quels escriuans del senyor Rey non pusquen mes auer ne demanar
datatio: Datum Die dominica scɫ [?] .x. kalendis aprilis anno dominj Millessimo. CC. Nonagesimo primo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16