Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1620
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number MEV: XVI-1752
Printed Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona (Joan Trinxer segons Martín Abad), 1518-10-16

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: iii-cxxxix + s iiii + [s v = colofó]
Collation a5 b-m8 n7 o8 p6 q7 r-s6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 202 mm (f. a iii) caixa 228 × 49 mm
Font gòtica
Pictorial elements rúbriques en vermell (f. v ii), caplletres gravades amb decoració vegetal; gravat final amb la marca de l'impressor
Condition acèfal i incomplet, folis a i-ii, n i, p iiii-v, q i, r i/viii perduts; darrer full en blanc i, després del colofó, estripat; f. a iii una mica estripat al marge exterior, amb pèrdua d'un petit fragment de text, fins al d. x, l'angle inferior extern gastat, sense interessar el text, una mica estripat l'angle inferior del foli s iii, amb pèrdua d'un fragment de text
Binding relligadura antiga de pergamí flexible, sense llom i cobertes despreses
References (most recent first) Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973
Note proves de ploma del s. XVI als fulls inicials, finals i cobertes, i del s. XVII a l'interior de la coberta anterior
Record Status Created 2002-06-26
Updated 2015-10-26