Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1618
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10264 | Antic 10264 | Antic Ii-65
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 106 (= 1-74 + 3 s/n + 75-100)
Collation 116 210 39 410 52 66 715
Page Layout 2 columnes (només la taula del Tresor i la darrera poesia, f. 75, la resta és a ratlla tirada)
34 línies (f. 1)
31 línies (f. 75)
32 línies (f. 79)
25 línies (f. 96)
28 línies (f. 100)
Size pàgina 289 × 213 mm (f. 1) (Avenoza)
caixa 198 × 132 mm
columna 197 × 70 mm (f. 75ra)
caixa 210 × 130 mm (f. 93)
caixa 195 × 145 mm (f. 96)
columna 203 × 60 mm (f. 100ra)
Hand semigòtica diverses mans semigòtiques amb trets més o menys acusats de bastarda de la primera meitat o del primer quart del s. XV, una als (ff. 1-74) (Beltran)
semigòtica una segona mà, també semicursiva, als (ff. 75-94)
semigòtica altra als (ff. 92v-93)
semigòtica una darrera entre els (ff. 96-100)
Watermark arc amb sageta (al f. 95 semblant al del ms. 3356 de la BNM,) (semblant a Briquet 792, Palermo: 1406, Napoli: 1414, Catania: 1418;)
muntanya de tres cims i estel (al f. 72,) (semblant a Briquet 11742, Genova: 1434-73;)
basilisc (al f. 8,) (semblant a Briquet 7457, Savoia: 1401-3, Genova: 1410)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc destinat a les caplletres
Rúbriques espai en blanc destinat a les rúbriques
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Perforacions: quatre perforacions als angles de la caixa
Reclams: reclams horitzontals centrats al peu del foli
Condition hi ha tres folis en blanc entre els 74-75 i altres tres entre els 91-92, estan també en blanc els ff. 76v, 92r i 95. El primer quadern és imcomplet. La foliació moderna no compta els folis en blanc
Binding moderna, en pell adobada
History of volume Adquirit 1886
Previous owners (oldest first) Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana 1458 ad quem
Madrid: Biblioteca Osuna e Infantado Ii-65, Rocamora, 141
Associated Texts Conté als ff. 1-74 es copia l' texid 2311 Desconegut, Roman de Liesse et Cardenois frances‘s
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1614 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/3356. 1466 a quo - 1500. Desconegut, Tròtula (tr. Giovanni Foligno), traduït 1375 a quo.
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Tractat a: Soriano et al. (2008), “Més sobre literatura d’amore: estudi i edició de dos epistolaris medievals”, Studi Mediolatini e Volgari 256-8
Facsímil: Microfilm del ms. 10264 de la BNM. Poesies i proses catalanes (2000)
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Latini et al. (1971), Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons 1:70-1 , n. Ms. M
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 36 , n. l
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 78
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 228-9 , n. l
Tractat a: Schiff (1905), La Bibliothèque du marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de don Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares. Humaniste et auteur espagnol célèbre, précédée d'une introduction biographique, avec des notes, appendices contenant des documents et une table alphabétique 380-1
Catalogat a: Rocamora (1882), Catálogo abreviado de los manuscritos de la Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna e Infantado, hecho por el conservador de ella 37 , n. 141
Note al f. 100v hi ha diverses proves de ploma, en català i en francès “lay cant mauench de uos dona partir | e pris comyat de | presi comiat damoros captener”, “qui est sa dame vos ma dame | moy dret trop pour pour ly”. La part catalana del volum comença al quadern cinquè
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048780 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 881
Location in volume ff. 75ra-91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1635
Brunetto Latini. Li Livres dou tresor (III, 1-26)
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1450 [?]
Title(s) in witness Dels ensenyaments de bona parlaria, f. 75ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75ra] Dels ensenyaments de bona parlaria Que es retorica e son offici e sa fi … [ 76ra] … Deles branques qui han stablit loch de tinc
text: [ 77] [A]pres so que mestre brunet lati ach complida la segona part de son libre … [ 91v] … dix ell que tu aguesses robat lo castell de ton companyo ne tu robasses cases e viles
Condition incomplet
Note el text arriba fins a meitat del cap. 26
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1180
Location in volume ff. 92v-93
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1796
Aznar Pardo de la Casta, Cavaller. O Déu, e quin sospirar
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92v] Mossen aznar pardo
text: O deu e qujn sos pirar … [ 93] … Donchs amjch nous agreujets en pus parllar | ffenjt
Poetic Stanza 4 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1342
Location in volume ff. 93v-94v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1906
Jordi de Sant Jordi. Pus que tan be sabetz de cambiar
Language català
Date escrit 1401 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93v] Lo canbiador
text: Pus que tanbe sabets de cambiar … [ 94v] … Ab mos fflorjns de pes ben coneguts | Jordi de sant Jordi
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición
Mateu y Llopis (1947), “Lo canviador de Jordi de Sant Jordi: Comentario numismático”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Note el nom de l'autor i un dibuix que representa lletres unides són d'una altra mà i tinta; al f. 95v hi ha un altre dibuix del mateix estil
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1822
Location in volume f. 96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2312
Desconegut. Carta d'amor. Perquè Déu no vol
Language català
Date escrit 1400 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 96] [E] perque deu no volch que tu flama gran de sobrecrexent bontat en sesa coneguesses en la fisonomja de les creatures humanas lus cogjtacions … sopljcant ta famosa magnjtut li placia de mes penes recordar
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1938
Location in volume f. 96r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2410
Desconegut. Carta d'amor. Confus per viu voler
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 96] [c]2onfus per uju uoler en djligjr lo tresaur tencat ha me consolacio per falta de mes propjes execucjons … [ 96v] … de tu mos ceptres purs me sotsmet soplicant te famose magnjtut li placia de mes penes recordar
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1939
Location in volume f. 97
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2411
Desconegut. Carta d'amor. Potencia plaqua hoges mon planyer
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 97] [p]5otencia plaqua hoges mon planyer e entjn en mjtigar les vexacions … me sostmet sopljcant te famose magnjtut li placia de mes penes recordar
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1940
Location in volume f. 97r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2412
Desconegut. Carta d'amor. Resembla nobilitat
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 97] resemabla nobjljtat mas que fare si lo teu saber … [ 97v] … sopljcant te famosa magnitut li placia de mes penes recordar
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1941
Location in volume f. 98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2413
Desconegut. Carta d'amor. Nuu de tot solaç
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 98] [N]3uu de tot solaç e cubert de langor dura resclus en soljtari loch sospir … me sotsmet sopljcant ta famose magnjtut li placia demes penes recordar
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1942
Location in volume f. 98r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2414
Desconegut. Carta d'amor. Molt raduptabla fortitut
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 98] [m]3olt raduptabla fortitut hacull sots les ales del teu poder aquell de quj sos volers no porjen … [ 98v] … me sotsmet sopljcan ta famosa magnjtut li placia de mes penes recordar
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1943
Location in volume ff. 98v-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2415
Desconegut. Carta d'amor. Entretant que en auditori
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 98v] [e]ntretant quen audjtorj de les tues orelles trjga esser … [ 99] … me sotsmet soplican te famose magnjtut lj placia de mes penes recordar
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1823
Location in volume ff. 99va-100rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2313
Desconegut. Amor de cor hafectuós
Language català
Date escrit 1400 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 99va] [A]mor de cor hafectuos | [p]er ço car es occasios … [ 100rb] … [e] migancant aquells concebra | [e]n se voler quem luny de mal
Poetic Stanza 99 vv.
Note manquen nombroses inicials de vers; als dotze primers versos al marge dret es veu la lletra de guia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06