Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1617
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Mayre de Déu e fylha
Incipit & Explicits text: Mayre de Deu e fylha … de peccat, que·ns exylha
Date / Place escrit 1301 - 1310
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï: abcabccdde
References (most recent first) Editat a: Jaume II d'Aragó et al. (2008), “Mayre de Deu de fylha [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 354-358 , n. iv (ed. ref.)
Tractat en: De Lollis (1887), “Ballata alla Vergine di Giacomo II d'Aragona”, Revue des Langues Romanes 291
Ed. parcial en: Menéndez y Pelayo (1879), Arnaldo de Vilanova, médico catalan del siglo XIII. Ensayo histórico seguido de tres opúsculos inéditos de Arnaldo, y de una colección de documentos relativos á su persona 69 (ed. parcial)
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 859
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3824 (BITECA manid 1612)
Copied Montpellier: 1305
Location in witness ff. 235ra-237rb
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca… Mayre de Déu e fylha, escrit 1301 - 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ 235ra] Jncipit dancia illustris regis Aragonum : cum comento domestici serui eius
text: M2ayre de Deu e fylha | verge. humil e bela : | uostra nau uos apela | que laydetz quar perylha … [ 237ra] … Mayre tum dona forsa | contra ma leugeria | em garda de la uia | de peccat quens exylha
colofó: [ 237rb] Explicit dancia cum comento. deo gracias. | Benedictum sit nomen domini nostri jhesu chrisi benedicta quem et uenerabilis sit uirgo dei generatrix maria. Et omnis milicia celestis : in domino collandetur. Amen | Scriptum. correctum ac completum. fuit hoc uolumen in montepessulano. in uigilia pentecostes Anno domini Mo. ccoc. quinto
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 10, 1 x 4
Commentary Arnau de Vilanova, metge, Comentum: "Omnes catholici presides"
Note el text poètic està escrit a línia seguida, i va acompanyat d'un comentari llatí, que acaba al f. 237rb
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28