Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1617
Name Bernat de Berriac, metge (1270 ca. - 1348)
Bernat de Barriac
Sex H
Milestones Lloc vinculat família originària de Carcassonne (McVaugh)
Naixement Mallorca (illa / illes)
Lloc vinculat practicà la medicina a Castelló d'Empúries (McVaugh)
Lloc vinculat practicà la medicina a Vic (McVaugh)
Mort 1348
Associated Persons metge de/d': Jaume III el Temerari, Rei de Mallorca [1324 - 1343] a quo(1309)
metge de/d': Sanç I, 1r. Rei de Mallorca [1311 - 1324] (1316) (McVaugh)
altre durant la seva estada a la facultat de Montpellier, potser coincidí amb: Arnau de Vilanova, metge (McVaugh)
Affiliation metge 1270 ca. - 1348
Institutional Affiliation Estudiant de la facultat de medicina Montpellier: Estudi General / Universitat (1309) (McVaugh)
Professor de la facultat de medicina Montpellier: Estudi General / Universitat
Other Associations with Works texid 5065 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
References (most recent first) Tractat a McVaugh (2012), “Academic Medicine and the Vernacularization of Medieval Surgery: the Case of Bernat de Berriac”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Tractat a Perarnau i Espelt (1991), “Una hipòtesi relativa a Bernat de Barriac”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Record Status Created 1991-04-29
Updated 2018-11-28