Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1615
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Corts (1302)
Date / Place promulgat Barcelona 1302-07-15
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 857
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 (BITECA manid 1010)
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 171r-v ff. clxxxvijr-v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15
Incipit & Explicits rubr.: [ 171] Haec proxima seguens preconitzacio fuit preconitzata publice per Ciujtatem Barchinonem die domjnjca festum pentechostes. xv.o. kalendis. julij. anno domini M.o .ccc.o secundo
dispositio: Ara ojats per manament del senyor Rey que naguna persona qui port corona clerical … [ 171v] … En altra manera encorteran lo perill de lur offici e res no menys la jndignacio del senyor Rey
ID no. of Witness 2 cnum 10835
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness f. 82v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15
Incipit & Explicits intitulatio: [ 82v] [E]N Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
salut.: als amats e fels seus jurats Caualers e prohomens dela Ciutat e de tot lo Regne de Mallorches saluts e gracia
dispositio: dehim uos eus manam que vistes aquestes presens letres … ab sagell nostre pendent manam sagallar
datatio: Datum Maioricarum vijo kalendas julij anno dominj Mo ccco secundo
Note rúbrica afegida amb posterioritat
ID no. of Witness 3 cnum 9799
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 44 (BITECA manid 2830)
Copied 1551 - 1650 (catàleg)
Location in witness ff. 2ra-49ra
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra] [Aquesta es la Part de]l Señor [Rey] … [lo q]ual fo ordenat enles Kale[nde]s de juliol en lany de nostre Senyor M.CC. xxx. Dos
text: Encomençamen la mayso delespital … [ 49ra] … e paran la per paraula Lo dit que ferrer notari de tot en tot ben e feelment translada
conf.: Senyal ✠ den ferrer notarj publich de Mallorca … aquest translat scrigue be e faelment. Los dauant dits tots frares e prohomens letrats sobredits dia y any sobrescrit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16