Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1614
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Ordenacions de la segona cort de Barcelona
Date / Place promulgat Barcelona 1299-02-09
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 856
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 74ra-77rb
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Ordenacions de la segona cort de Barcelona, promulgat 1299-02-09
Incipit & Explicits rubr.: [ 74ra] Ordinaciones perpetuales facte per dominum Regem. Jacobum in curia tercia [corregit] secunda barchinone
acc.: E4N nom de Deu e de madona sancta Maria
intitulatio: Com nos en jacme per la gracia de deu Rey darago … e capitan general
intr.: Entenens a pau e auiusticia e a tranquillitat e a bon stament de tota la terra e senyoria nostre … [ 74rb] … E per ço quels dits capitols e ordonacions e confermacions de totes les dites corts e encara de la present sien tenguts e obseruats e per zo [sic] que justicia sia tenguda en la terra a bon stament del senyor Rey e de la sua terra. ordona la cort aquestes ordinacions quis seguexen
tit.: de assecuramento officialium
dispositio: Primerament que tot veguer sots veguer, cort, batle e jutge ordinari e assessor e carcerer e tot official qui de jurisdiccio … [ 77rb] … En axi quells scriuans dell senyor Rey non puxen mes demanar ne hauer. Acta fuerunt hec omnia barchinona in ecclesia fratrum minorum pridie nonas febroarij Anno dominj Millesimo cco. xv. nono. presentibus et requirentibus et humiliter supplicantibus baronibus Nobilibus Militibus Ciuibus et hominibus villarum Cathalonie. Signum Jacobi dei gratia Regis Aragonum Valencie et Murcie Comitis que barchinone ac Sancte Romane ecclesie vexillarij Ammirati et Capitanei generalis qui hec laudamus firmamus et juramus
Note amb aclariments i notes marginals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16