Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1612
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2953 | Antic R-2953 | Antic 256-3 | Antic T-7-2 | Antic 133-5o.1 | Antic 95-10
Printed Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12

External description

Writing Surface Paper
Format Foli petit
Leaf analysis ff.: 58 (= I + 4 + ii-lxxiij + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 268 × 197 mm (f. 2) caixa 230 × 159 mm columna 230 × 71 mm
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 2 prel., 2, 46, 62, etc.) mà (als ff. 1 prel., 68)
Condition molt mal estat de conservació; molts folis despresos de la relligadura (com els ff. 21, 26, 27, 42, …), folis mal ordenats (entre els ff. 65 i 66, estan els ff. 46, 47, 48 i 44; i, entre els ff. 66 i 67, el f. 49); manquen els ff. 1, 8, 45 i 47; errors en la numeració dels ff. 1, 12, 13; en la numeració, es repeteixen els ff. 19 i 71, i hi ha un salt dels ff. 23 a 25 i 49 a 60 (el foli 49, a més, está mal ordenat, com ja s'ha indicat); molts folis esquinçats i corcats; taques d'humitat i de brutícia
Binding antiga, en pergamí sobre paper, amb els forats d'antigues tanques de corda; el pergamí és un antic bifoli on hi ha copiat un fragment de text en llatí en lletra gòtica molt acurada, majoritàriament amb tinta vermella; en aquest bifoli es veu també una caplletra afiligranada, amb tinta blava, de dues unitats de pauta; l'enquadernació està una mica despresa de la relligadura
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris en l'enquadernació de pergamí)
Andreu Martí (Reverend) (nota: “Hic liber continet plura, hoc est de debellationibus, et est Rdi Andres Martini presbiteri et parrochialis Hujus altruque basiliis tarraconensis (…) 13 decembris annu. 1560. Petrus Mila Schlasticus de Villa penaria” (f. 4 prel.v))
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note nota: “Hic liber continet plura, hoc est de debellationibus, et est Rdi Andres Martini presbiteri et parrochialis Hujus altruque basiliis tarraconensis (…) 13 decembris annu. 1560. Petrus Mila Schlasticus de Villa penaria” (f. 4 prel.v). En el f. 1 prel. hi ha una altra nota: “Petrus Mila studens …”. En el volum es troben notes marginals, algunes en llatí.
Record Status Created 2002-03-16
Updated 2013-08-10