Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1610
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Llull
Title Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits
Associated persons Salvador Galmés (Ed.)
Series Obres de Ramon Llull, 10
Place / Publisher Palma de Mallorca:
Date / Location 1915:
Source of Data for Works texid 1675 Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
texid 1647 Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
texid 1698 Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Source of Data for Witnesses cnum 973 MS: Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Ott. lat. 542, 1312 a quo - 1400
cnum 900 MS: Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331. München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57, 1401 - 1420
cnum 948 MS: Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Ott. lat. 542, 1312 a quo - 1400
cnum 1043 MS: Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290. Ciutat de Mallorca: Pública, 1002, 1391 - 1410
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1720 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1002. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1673 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Ott. lat. 542. 1312 a quo - 1400. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
Record Status Created 1991-01-02
Updated 2011-03-24