Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1610
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.II.12 | Antic iij.G.10
Title of volume 12. CONSTI. CATALV. 10 ( al tall daurat, amb lletres fosques)
Constituciones Cathalaunie Elemosina lingua ( al f. 1, en lletra posterior)
Copied Banyoles: Bartomeu Miquel, 1459 (ff. I-III i 1-78, primera part del volum)
1486 a quo - 1500 (ff. 118 al final, tercera part del volum)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 243 (= III + 1-237 + III) (fol. mod.)
Collation de la part en català: 1-712 86/3
Page Layout 2 columnes (ff. 73-74v i 118-237)
36 línies (f. 4)
Size pàgina 285 × 210 mm (f. 4)
caixa 179 × 112 mm
caixa 180 × 134 mm
Hand bastarda (obres catalanes)
cursiva (segona part del volum)
semigòtica acurada (tercera part del volum)
Watermark tisores obertes (a tot el volum) (semblant a Briquet 3671, Gènova: 1462)
mà amb guant i flor de sis pètals (a la segona part del volum)
Pictorial elements Altres: sense caplletres ni epígrafs; sovint trobem al marge amb lletra més petita el text que correspon a les rúbriques i lletres de guia per a les caplletres. Les primeres paraules dels dos textos catalans estan realitzades amb lletra formada de cós més gran, de tipus gòtic. Des del f. 118 (text llatí) fins al final hi ha rúbriques en tinta vermella i lletres de guia en l'espai destinat a les caplletres
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: restes de perforacions rectes a les línies de justificació situades molt a prop del tall
Reclams: reclams horitzontals arrenglerats amb el marge exterior
Signatures: sense restes de signatures de quadern
Condition en molt bon estat; els ff. 116-117 estan plegats car sobresortirien dels marges en ser més grans
Binding del Monestir amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] 1586 [?]
Associated Texts Conté als ff. 79-115 texid 2722 Desconegut, Tractatus de censuris ecclesiasticis et de poenitentiariis et eorum potestate llatí
Conté als ff. 116-117v texid 5076 Innocentius VIII, Papa, Bulla, promulgat 1486-02-03 llatí
Conté als ff. 118-191vb texid 5073 Nicolaus Eimerici, De jurisdictione inquisitorum llatí
Conté als ff. 191vb-203va texid 5074 Nicolaus Eimerici, Tractatus de suspicione leui uehemendi et violenta, escrit 1369 [?] llatí
Conté i als ff. 203va al final del volum texid 5075 Nicolaus Eimerici, Tractatus de potestate pape, escrit 1383 [?] llatí
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.II.12 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions (2002)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 97-98 , n. 205-06
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 4:257-58
Note al verso del tercer foli de guardes una mà posterior ha anotat les obres del volum: “Constitutiones Cathalaunis lingua Elemosina. Nicholai Eymerici de inquisitione contra christianos qui inuocant demonas. foj. 204 Tractatus de postestat Papa a Fr.Nicolao Eymerici sacra Theologia Magistro”. Anotacions marginals. Volum factici format per tres parts: la primera amb les obres jurídiques catalanes; la segona i la tercera amb obres de caràcter religiós en llatí, que tenen disposicions paleogràfiques i codicològiques independents. Els ff. 116 darrer de la segona part i 117, originàriament en blanc, estan doblegats, en ser de mides més grans que la resta del volum, segurament perquè fou retallat als marges al relligar-lo i aquests es respectaren per contenir text copiat que ocupa tot l'espai disponible, amb una caligrafia desacurada (text de la butlla)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1337
Location in volume ff. I-IIIv + 1-74v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ I] Libre deles constitucions de Cathalunya appellat conpendi fet deles dites constitucions fet per lo honorable mjcer Narcis de sent dionjs dottor en leys Canonge de Barchinona
prol.: [C]8om les Constitucions generals de Cathalunya en lur primjtiua ordinacio sien stades … [ Iv] … Per ço que sapia sila rubrica enque vol trobar alguna Constitucio es situada en la primera part o en la segona. E axi dels altres
índex: Dela santa fe Catholica e de baptisme e que nengun no gos publicament disputar de aquella … [ 1] … Dels vsatges de Barchinona
tit.: libre primer del conpendi deles constitucions de Cathalunya dela santa fe Catholica e del baptisme e que negun no gos publicament disputar de aquella
pream.: [q]4ui de paganisme A la santa fe Catholica e de tenebres de ignorancia ala via de verjtat … Aço mateix conferma Lo Rey en Jachme .ij. en la .iij.a Cort de Barchinona
tit.: C.i.
text: [n]2Egu no deu rentar o retraure als dits conuersos … [ 73] … o de aquelles Ans romangueren enlur força e valor. Les coses damunt dites en alguna manera no constrastants. Data et publicata fuit hec Constitucio. Barchinona die Martis Terciadecima .Madij. Annj Millesimj Quadringentesimj. Tricesimj Secundi
tit.: Seguexen se los vsatges de barchinona segons orde del Alphabet
índex: [ 73ra] [A]Ntequem vsatici essent missi
colofó: Ihesus. Latus tibi \sit/ … Quj liber explicit iste Quj hoc opus scripsit Sibi jn paradiso locus sit Bartholomeus miquel est nomen eius Barchinonem scriptor et causiditus Scriptus fuit balneolis [f. 74vb] Jllumjnatus liber iste et ligatus pro [espai en blanc d'unes tres línies] Annj Milesimo cccc lviiij
Associated Texts als ff. 73r-74v es copia la taula dels texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Note les rúbriques estan anotades al marge, amb lletra més menuda, perquè les realitzés el rubricador en l'espai en blanc que se'ls destinava. El mateix copista, també als marges, afegeix comentaris que generalment relacionen el text de les constitucions amb el dels usatges
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 852
Location in volume ff. 75-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Incipits & explicits in MS intr.: [ 75] [e]3n nom de Deu sia Començat [a]questes son les ordinacions quelo senyor Rey en Jachme de bona memorja ha fetes enla Ciutat de Barchinona ab consell dels prohomens dela Ciutat … e que daquj auant no fossen ames for
dispositio: [p]2rimerament que tot hom puscha hauer acostament en paret propia e comuna e paret pres de son vehi de lonch e de trauers acceptat … [ 78v] … pus la terra hage hom aportar e acolar. Deo gracias
Associated MSS/editions manid 1022 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216. Ramon de Planas, 1391 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27.
Note el text acaba pràcticament igual que el de la copia de la BdC Ms. 1216
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-27