Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1608
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Y.III.5 | Antic iii.N.23 | Antic v.D.17
Title of volume 5. HIST. DE ESPANNA ( gravat al tall amb lletres fosques)
Copied 1491 - 1510
1441 - 1460 (Castañeda)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 68 (= II + 1-68 + 1 + III)
Collation 1-416 55
Page Layout 30 línies (f. 3)
Size pàgina 278 × 215 mm (f. 3)
caixa 189 × 135 mm
Hand gòtica semicursiva de cancelleria (Bruguera)
Watermark muntanya de tres cims (al f. 23, a tot el volum,) (semblant a Briquet 11656 doc. a molts indrets entre 1452 i 1465; també s'acosta al motiu 11663, Genova: 1434, Firenze: 1434-36)
campana (al f. 6, a tot el volum) (semblant a Briquet 3979 doc. a Udine 1414)
Pictorial elements Altres: al foli 68v hi ha un dibuix a ploma d'un castell; sense epígrafs, espai en blanc per a les caplletres assenyalades per lletres de guia; algunes lletres safranades
Other features Justificació: a punta de plom
Perforacions: no s'aprecien senyals de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: verticals, arrenglerats amb la justificació a tots els plecs, llevat del darrer
Signatures: no es veuen restes de signatures de quadern
Condition els folis 47-48r són en blanc; els folis de guarda són de paper posterior; exemplar amb taques d'humitat
Binding en pell, del Monestir
Other Associated Texts cnum 3076 MS: Desconegut, Annals dels reis d'Aragó, escrit 1468 a quo - 1500. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3075 MS: Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3077 MS: Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
References (most recent first) Descrit per: Vianna (2017), “Aspectos do pensamento historiográfico medieval no manuscrito Y-III-5 da Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial”, Revista Signum
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Y.III.5 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:11 , n. Ms. F
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 , n. Ms. E
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 63 , n. Ms. F
Descrit per: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 84-90 , n. 169-71
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 512 , n. Ms.D
Note notes marginals de diverses mans cursives, algunes relacionant el text amb el de P. Tomic

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1265
Location in volume ff. 1-46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1852
Pseudo-Berenguer de Puigpardines. Sumari d'Espanya
Language català
Date escrit 1490 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 1] [N]ostre senyor omnipotente increat principi de per ell creat principi. Axi com a original creador … [ 46] … a la Ciutat de ualencia o la on fors lo senyor rey e quel suplicassen
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 590-1 , n. Ms. B
Note manquen també títol i pròleg
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1498
Location in volume f. 48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2041
Desconegut. Annals dels reis d'Aragó
Language català
Date escrit 1468 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48v] Aquests son estats los Reys d'Arago de puix quel egregj baro en Ramon Be[re]nguer derrer pres la filla del Rey Remjro d'Arago per muller
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 850
Location in volume ff. 49-68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme
Language català
Date escrit 1244 - 1274
Title(s) in witness Conquista de Valencia o Comentarios del Rey Don Jaime I el Conquistador sobre la misma conquista, (títol escrit amb lletra del s. XVIII)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] Comentarii del gloriosissimi et invictissimi Rey en Jaume
text: Sapiats que tornat lo glorios Rey en Jacme del regne de Malorques … [ 68v] … E aqui fini sos dares dies en les calendes dagost any M.CCLxxvi: l'anima del qual repos en parays. Amen. Deo gracias
Condition fragment
References (most recent first) Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial , n. 39
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 512 , n. Ms. D
Note passatges relatius a la conquesta de València. Segons Bruguera es tracta d'un compenti, no del text literal de la crònica
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-16