Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1607
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Llull
Title Libre de Blanquerna, escrit a Montpeller devers l'any m.cc.lxxxiiij. Transcripció directa amb facsimils, proemi, mostres d'escriptura i variants dels més vells manuscrits
Associated persons Salvador Galmés (Ed.)
Miquel Ferrà (Ed.)
Series Obres de Ramon Llull, 9
Place / Publisher Palma de Mallorca: Comissió Editora Lulliana
Date / Location 1914: pp. 512
Source of Data for Works texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1659 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 478. 1301 - 1350. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Record Status Created 1991-01-02
Updated 2011-03-24