Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1605
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Llibre dels feits del rei en Jacme
Crònica de Jaume I
Llibre dels fets
Llibre dels feyts
Incipit & Explicits intr.: Retrau mon senyor sent Jacme, que fe sens obres morta és … que facen ço que nós havem feit de metre sa fe en aquest Senyor qui és tant poderós.
text: Una cosa és e certa, que nostre avi el rei don Anfós féu parlar matrimoni a l'Emperador de Contastinoble, que li donàs sa filla per muller … E aquí en València l'any de .M.CC.LXXVI.VI. Kalendas Augusti, lo noble en Jacme, per la gràcia de Déu, Rei d'Aragó, e de Mallorques, e de València, comte e Barcelona e d'Urgell, e senyor de Montpeller, passà d'aquest segle: Cujus anima per misericordiam Dei sine fine requiescat in pace
Date / Place escrit 1244 - 1274
escrit 1270 [?] - 1276 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2211 Lluís Alanya, Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et Regni Valentiae cum historia cristianissimi Regis Iacobi ipsius primi conquistatoris, compilat 1515
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 67.2.1
Editat a: Jaume I et al. (2010), Llibre dels Feits del rei en Jaume
Editat a: Jaume I et al. (2008), El Llibre dels Fets
Editat a: Jaume I et al. (2007), Les quatre grans Cròniques, I: Llibre dels feits del rei En Jaume
Reproducció: Jaume I et al. (2007), Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey En Iacme
Reproducció: Alanya et al. (1999), Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Vatentie cum historia cristianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 167-74 , n. 12444 Hauf
Editat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume
Tractat en: Badia i Margarit (1990), “Punts de confluència entre la versió llatina i la versió catalana de la Crònica de Jaume I”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 21 = Miscel·lània Joan Bastardas, 4
Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 275-8
Tractat en: Badia i Margarit (1985), “La "substitución lingüística" en la Cronica o Libre dels Feyts del Rey en Jacme”, Philologica Hispaniensia. In honorem Manuel Alvar
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:403 i ss.
Editat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 1-190
Tractat en: Soldevila (1962-67), “La crònica de Marsili ha influït en la darrera redacció de la crònica de Jaume I?”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Tractat en: Ainaud de Lasarte (1962-67), “Jaume Sarroca i Jaume I”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1)
Tractat en: Rubió i Balaguer (1949), Literatura Catalana 1:700-2
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1926), “La Crònica del Conqueridor i els seus problemes”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Montoliu (1913-14), “La Crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1912), “Principals obres que han tractat de la Crònica de Jaume I”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Aguiló (1905), Repertori dels noms propis i geografichs citats en la Cronica de Jaume I. Fet ab referencia a l'edició publicada en la Biblioteca Catalana per Angel Aguiló del Cos d'Arxivers, Bibliotecaris, etc.
Editat a: Jaume I et al. (1873-1904), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural. De nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster
Note Soldevila parla de dos manuscrits perduts de l'Arxiu Reial de Barcelona, un de 1313 i l'altre de 1371, el primer en paper i el segon en pergamí. Pujol situa la redacció del Llibre en els darrers anys de la vida del rei
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
LITERATURA
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-11-07