Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1605
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1723 | Antic R-1723 | Antic 130-7
Printed València: Francesc Díaz Romano, 1531

External description

Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 154 (= II + 9 + ii-cxxxx + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A3/4 B-R8 S3
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 188 × 130 mm (f. 2) caixa 158 × 96 mm pàgina 188 × 130 mm (f. 5) caixa 164 × 90 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 2-135)
Condition s'han insertat nou folis moderns, en posició preliminar, uns en blanc i d'altres escrits a mà; manca el f. 1 i el darrer foli del quadern S; els ff. 2 i 140 estan esquinçats pel marge inferior; hi ha més errors de numeració que en d'altres cópies de la mateixa edició: els ff. 97, 98 i 104; però els ff. 98 i 104 estan ben numerats, a diferència d'altres còpies; en la foliació hi ha un salt del número 104 al 106
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i tall daurat
Previous owners (oldest first) Juan Francesch de Ayala (D.) (nota: “De Dn Juan Fran.co de Ayala” (f. 3 prel.))
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 140v possiblement està escrit el nom d'un antic propietari, en una nota ratllada, que no es pot llegir bé. Dels ff. 4v a 14v gairebé tot el text català està traduït al castellà per una antiga mà a tinta. Després, tan sols es tradueixen paraules o versos aïllats (vid. ff. 31, 47). D'altres tipus de notes marginals: en el f. 87v es citen uns versos de Quevedo. Els nou folis moderns, en posició preliminar, inclouen, respectivament: la portada, un foli en blanc, cinc folis amb notes sobre antics possessors i lectors i sobre l'autor i l'obra, una altra portada que en el verso té anotacions sobre Jaume Roig i la seva obra, un foli en blanc. Transcric aquestes notes: “Nota. en las primeras catorze hojas ay algunas interpretaciones de letra antigua, que tienen muchos errores, y se conoce son de quien no entendia bien esta lengua”(f. 7 prel.); “Esta primera impresion de Roig deve estimarse por original; ay aun mas este tomo, atestiguando Carlos Ros scolar.o Apost.o de Valencia que costeo la quarta impresion alli el año del 1735. y ser tan raro y escondido, que p.ra formar un cuerpo (como este) para reimprimirle, havia sido preciso valerse de fragmentos quese buscaron a costa de especial cuidado: lo dize assi Ros en la dedicat.a” (f. 7 prel.v).
Record Status Created 2002-03-15
Updated 2013-08-09