Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1605
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 1 | Antic 21-2-2 | Antic x-4-29
Title of volume Cronica | del | Rey en Jacme || Manuscrit | de Poblet | 1343 ( al teixell en daurats; amb la data al peu)
Copied Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents para Ponç de Copons, Abat Santa Maria de Poblet, 1343-09-17

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 206 (= 1 + I + 1 + i-cci + I + 1)
Collation 1-88 93/4 10-252 262
Page Layout 29 línies (f. 5)
Size pàgina 277 × 190 mm (f. 2)
caixa 192 × 130 mm (f. 5)
Hand gòtica librària rodona
Pictorial elements Miniatures: al f. 27 hi ha una preciosa miniatura i al 65 -avui perdut- n'hi havia una altra
Caplletres: onze caplletres historiades i il·luminades amb orles decorades amb motius animals i vegetals, de cinc unitats de pauta. Resta de caplletres en blau i vermell alternant, amb decoració afiligranada
Calderons en blau i vermell alternant
Altres: en tinta vermella
Other features Justificació: a mina de plom, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: restes de perforacions fetes amb un punxo, molt poques vegades visibles a prop de tall assenyalant els límits verticals de la caixa
Reclams: horitzontals centrats al peu, decorats
Condition volum en bon estat. La foliació repeteix el f. lxiii i manca el f. lxv -on hi havia una miniatura-, havent estat substituït per un de modern on s'assenyala la pèrdua
Binding moderna, en pell gofrada
History of volume Adquirit 1835
Previous owners (oldest first) Santa Maria de Poblet: Monestir 1343
Pere Pau Bonaventura Bolet, Senyor de Castellgalí
Joaquim Llàtzer Bolet, fill de/d' Pere Pau Bonaventura Bolet, Senyor de Castellgalí 1619
Josep Jeroni Besora, Canonge de Lleida 1654
Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç H-335 1654 - 1835 (Villanueva)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1978 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41. per a P. Ribera, 1652 - 1758. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
Copiat en manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
References (most recent first) Catalogat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 187 , n. 25
Tractat a: Soldevila (1966), “La crònica de Jaume I i el manuscrit de Poblet”, Miscellanea Populetana
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 173, tav. III
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:11 , n. Ms. H
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 66
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 113-4 , n. Ms. P
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 63 , n. Ms. H
Tractat a: Jaume I et al. (1972), Libre dels feyts del Rey En Jacme. Edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343) conservado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona 23-26
Tractat a: Bénédictins de Bouveret (1965-79), Colophons des manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle 1:2549-50
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:1-3
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 513-14 , n. Ms. F
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:208-12
Note el volum duu folis de guardes moderns, contemporanis de la relligadura actual, i un d'antic al començament, que té senyals d'haver estat encolat a la coberta; es tracta d'un foli reaprofitat, cobert amb escriptura del mateix copista que el manuscrit, i conté el començament del pròleg de la crònica, però només el verso és llegible (al capdemunt del verso es llegeix “Cronjques del sant Rey en Jacme de bona memoria”). Segueix a aquest foli de guardes un altre de paper que duu enganxada una anotació sobre el contingut del manuscrit feta al s. XIX. El f. cci sembla haver estat enganxat a la coberta posterior i el que li segueix, també de pergamí, duu una anotació de 1585 on es parla de la visita del rei Felip II a Poblet (text en català, castellà i llatí), també amb marques d'haver estat encolat a una coberta. Als marges es veuen algunes anotacions marginals posteriors a la còpia (p. e. f. cxxvi)
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01593185213472861890035/index.htm reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 847
Location in volume ff. i-cci
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme
Language català
Date escrit 1244 - 1274
Title(s) in witness Cronica del rei en Jacme
Incipits & explicits in MS prol.: [ i] R6Etrau monseyor sent Jacme que fe sens obres morta es: … [ ii] … ço qu enos hauem feyt. de metre sa fe en aquest seyor qui es tant poderos
text: [ ii] U2Era cosa es e certa que nostre aui el Rey dom amfos feu parlar matrimoni a lemperador de contastinoble [sic] … [ cci] … sine fine Requiescat in pace. Amen
colofó: [ cci] A2quest libre feu escriure lonrat En ponç de copons per la gracia de deu abbat del honrat Monestir de sancta Maria de poblet. En lo qual monestir jau lo molt alt senyor Rey en jacme aqueyl de que aquest libre parla dells feyts que feu e li endeuengueren [sic] en la sua vida / E fo escrit en lo dit monesti de poblet dela ma dencelesti destorrens e fo acabat lo dia de sent lambert: A xvii dies del mes de setembre en lany de mcccxliii a xvii dies del mes de setembre En lany de mcccxliii
References (most recent first) Jaume I et al. (1873-1904), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural. De nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-15