Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1604
Authors Jaume I, Comte de Barcelona [?]
Desconegut [?]
Titles Llibre de la saviesa
Llibre de doctrina
Date / Place escrit 1295 ad quem
escrit 1220 ca. - 1289 (Cifuentes)
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Texts conté extractes d'una versió de l' texid 5248 Desconegut, Epistola Aristotelis ad Alexandrum
cnum 9591 MS: Desconegut, Bíblia AT. Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/921, 1385-07-13
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.34.1 i 14.4.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.34.1 i 14.4.1
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 65 i 98
Editat a: Solà-Solé (1977), El Llibre de doctrina del Rei Jaume d'Aragó
Editat a: Jaume I et al. (1946), Libre de saviesa del rey don Jaime I
Editat a: Llabrés i Quintana (1908), Libre de Saviesa del Rey En Jacme I D'Aragó. Primera edició feta estampar ab un Estudi preliminar per En G. LL.
Subject TRACTATS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 846
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 31va-43va ff. 31va-40rb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
libre de doctrina, f. 32ra
Incipit & Explicits rubr.: [ 31va] Aci comença lo prolech del libre de doctrina e diu
prol.: D4edi cor meum ut a[u]tem prudentia … [ 31vb] … e daquells qujls uolran entendre
tit.: Altre prolech
prol.: D4ues coses son en aquest mon per que hom pot vjure honradament … [ 32ra] … per ço metem nos nom a aquest libre de doctrina
rubr.: Aci comença lo libre de doctrina
text: L3os philosofs son entesos saujs e dels apren[en] [aquestes dues darreres lletres estan ratllades] ne hom tota sapiencia … [ 43va] … que nol ages a pregar que cal com sia ton enemjch
colofó: ffinito libro referamus gracias christo AMEN Deo gracias
References Ed. parcial a: Tourtoulon (1872), “Prédictions astronomiques pour les années 1290 a 1295”, Revue des Langues Romanes
Editat a: Solà-Solé (1977), El Llibre de doctrina del Rei Jaume d'Aragó
Editat a: Jaume I et al. (1946), Libre de saviesa del rey don Jaime I
Tractat a: Kasten (1934), “Several observations concerning Lo libre de saviesa attributed to James I of Aragon”, Hispanic Review 70-3
Editat a: Llabrés i Quintana (1908), Libre de Saviesa del Rey En Jacme I D'Aragó. Primera edició feta estampar ab un Estudi preliminar per En G. LL.
ID no. of Witness 2 cnum 845
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.I.29 (BITECA manid 1441)
Copied 1401 - 1450 (lletra i paper)
Location in witness ff. 1-15
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
Libre de saviesa del rei en jacme
Incipit & Explicits tema: [ 1] E6di cor meum ut soirem prudenciam atque doctrinam error es que et stulticiam
text: Salamo diu esta paraulla en .i. libre que es dit eclesiastes e lenteniment es aquest … [ 14v] … e lo comte ques mostraran cada un en son capitoll ab deu trobaras uerytat (…) [f. 15] E aquesta es la figura de aquest comte
Condition fragment
References Kasten (1934), “Several observations concerning Lo libre de saviesa attributed to James I of Aragon”, Hispanic Review 2:70-3
Note Al text esmentat com explicit del f. 14 li segueix un capítol estrany: “U3e .ix.o la .i. venz al .xi.o. i.e. viij. los .viij. uenjen ala i. (…) [f. 15] ix.o e .ix.o lo demanador veuz allaltre E aquesta es la figura de aquest comte
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-28