Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1604
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/6886 | Antic R-6886 | Antic XLIII-3
Printed València: Francesc Díaz Romano, 1531

External description

Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 144 (= II + ii-cxxxx + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A3/2 B-R8 S0/2 (els ff. 1, 7, 8 i 138 de l'imprès, ubicats en els quaderns A i S, s'han perdut i han estat substituïts per folis moderns, escrits a mà)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 187 × 129 mm (f. 2) caixa 158 × 96 mm pàgina 187 × 129 mm (f. 5) caixa 164 × 90 mm columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 17-25)
Condition els ff. 1, 7, 8, 138 de l'imprès original manquen, i són substituïts per còpies fetes a mà; els ff. 44, 52 i 137 estan parcialment mutilats, i la part de text perduda és restituïda també per la mateixa mà moderna que copia els ff. 1, 7, 8 i 138; error en la numeració del foli 97; salt en la numeració dels ff., del 104 al 106
Binding moderna, en pasta, amb el llom decorat amb ferros daurats
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a la part superior del llom es veu enganxada una petita banda plàstica de color verd. Es troben diversos tipus de notes marginals escrites per la mà d'antics lectors: notes en llatí, en els ff. 70v, 71v (en ff. 11 i 16v: “non capitur”); paraules traduïdes al castellà (vid. f. 13; f. 45v: “onta es disgusto. afrenta. palabra jtaliana, y francesa honta…”; notes relatives al contingut (f. 137v: “Neciamente pone a las onze mil Virgenes entre las mugeres de quien dize mal holgandose de sus castigos”. Es troben també versos subratllats (vid. ff. 32, 79). Hi ha molt folis que estan reforçats amb un taló.
Record Status Created 2002-03-15
Updated 2013-08-10