Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1604
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 146 | Antic LI
Title of volume FORI | DOMINI | IACOBI | REGIS | M. S. ( al teixell de pell vermella en daurats)
Copied 1301-05 - 1341 (ad quem (data de mort de la persona que deixà la nota final -catàleg))

External description
Writing surface Vitel·la
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1-116 + I + II
Collation 1-1110 126
Page Layout 2 columnes
46 línies (f. 10)
Size pàgina 310 × 227 mm (f. 10)
caixa 223 × 147 mm
columna 223 × 68 mm
Hand gòtica de forma del s. XIV
Watermark carro de dues rodes (guardes finals)
Pictorial elements Caplletres: primera inicial historiada amb un rei pregant a Déu, il·luminada i decorada (blaus, roses, blancs, etc.); a l'orla hi ha un àngel. La segona inicial també duu or, però no té ornamentació particular que s'estengui pels marges; la resta d'inicials alternen blau i vermell, amb decoració senzilla afiligranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta marronosa, molt clara, amb línies verticals de punta a punta, però les horitzontals s'aturen al marge de la caixa
Pautat: les línies de guia per als renglons creuen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: perforacions fetes amb un punxó menut, a penes si es veuen al marge superior, marcant les línies verticals
Reclams: horitzontals centrats, decorats amb un petit dibuix
Condition forats de corcs especialment als folis inicials i finals. La tinta es troba molt desgastada i es llegeix amb dificultat. No disposa de foliació antiga, foliació moderna a tinta vermella, al marge superior extern, aquesta comença amb el primer foli del text; al marge inferior extern hi ha una foliació feta a llapis que numera independentment les dues obres. F. 70 en blanc, entre les dues parts. Guardes inicials i finals modernes; segueix al text un foli de guarda de pergamí antic.
Binding moderna, en pasta vermella amb ferros en sec i detalls de color més fosc, dues tanques metàl·liques que imiten tanques antigues. Deu haver substituït una d'anterior molt deteriorada, com ho demostren els molts forats de corcs que es troben als folis inicials i finals del volum. Es conserva dins d'una caixa per protegir-la.
Previous owners (oldest first) Berenguer March (Fra), Sagristà a València [1309 - 1334] (ex-libris de finals del s. XIX al f. 117: “jste liber est berengarij marchi sacriste valentie quicumque ipsum tennerit re[dd]at sibj nunch autem liber iste est ecclesie valentine”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1775 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
manid 1775 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
Mateixa filigrana manid 1455 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Mateixa filigrana manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Mateixa filigrana manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Mateixa filigrana manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Mateixa filigrana manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Aleixandre et al. (1997), La ciutat de la memòria. Els còdexs de la catedral de València. Museu de Belles Arts de València, del 17 de setembre al 17 de novembre de 1997 [exposició] 176-179
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 111
Note anotacions marginals en lletra cursiva acurada, algunes són notes de lectura d'un jurista; altres anotacions al marge, amb la mateixa lletra que el text, corresponen a esmenes o afegitons del copista. Al f. 116v es conserven restes d'un teixell on es llegeix: “Fori domini Iacobi regis”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067021.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 844
Location in volume ff. 1ra-116ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1603
Jaume I, Comte de Barcelona. Privilegis de València
Language català
Date promulgat 1301-01-21
Title(s) in witness lo libre de… tots privilegis e les corts, Fori domini Iacobi Regis
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] A4nno dominj Millesimo ducentesimo [trigesimo octauo] ydus octobris … [ 69va] … anni siue temporis pertineat ad priorem temporem [sic]
text: [ 71ra] A5Quest es lo libre registre de la uniuersitat de la ciutat de ualencia enlo qual tost [sic] priuilegis eles cartes dela ciutat la dita segellades ab segel de cera e de plom son scrites e examinades ab los dits priuilegis e cartes de paraula aparaula segons que en aquest libre es scrit. Dels sementeris e deles mesquites dels moros. N2Ouerunt uniuersi … [ 110vb] … hec scribi fecit et clausit loco die et anno prefixis
rubr.: [ 113vb] Açi comensen los priuilegis del rey en Jacme
intitulatio: E3N nom de deu nostre senyor Com nos en jacme per la gracia de deu rey daragon de ualencia e de murcia e comte de barchinona
intr.: entenents a pau e iusticia e bon estament e reformacio tranquilitat de la nostra terra … [ 114ra] … nos en Jacme per la gracia de deu rey damun dit ordenam los capitols desus seguens
rubr.: Que procuradors batles e iusticies enla fi de la lur aministracio tinguen taula per .xxx. dies per fer dret als clamants
dispositio: P4rimerament establim e ordenam per tots temps quel procurador e el batle general del regne de ualencia e encara als batles particulars … [ 115va] … dels locs agueren conegut e donaren les siueres [?] franques si nos nols aguessem comanats
notificació: A2cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata … [ 115vb] … in plurima curia die dominica duodecimo Kalendas Februarij anno domini M. Ccc. Primo.
tit.: Que contra carta publica de deute o de comanda no sia posada en continent nenguna excepcio en ualencia.
nota: N2Ouerint uniuersi Quod nos jacobus … [ 116ra] … nec aliqua [?] contrauenire permitant aliqua ratione. Datum ualencie xvo kalendas madij. anno domini M.o CCCo. primo.
Note recull de privilegis en català i llatí 1301 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-08