Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1603
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Privilegis de València
Furs i Privilegis de València
Date / Place promulgat 1301-01-21
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject València
DRET
FURS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 844
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 146 (BITECA manid 1604)
Copied 1301-05 - 1341 (ad quem (data de mort de la persona que deixà la nota final -catàleg))
Location in witness ff. 1ra-116ra
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21
lo libre de… tots privilegis e les corts, Fori domini Iacobi Regis
Incipit & Explicits text: [ 1ra] A4nno dominj Millesimo ducentesimo [trigesimo octauo] ydus octobris … [ 69va] … anni siue temporis pertineat ad priorem temporem [sic]
text: [ 71ra] A5Quest es lo libre registre de la uniuersitat de la ciutat de ualencia enlo qual tost [sic] priuilegis eles cartes dela ciutat la dita segellades ab segel de cera e de plom son scrites e examinades ab los dits priuilegis e cartes de paraula aparaula segons que en aquest libre es scrit. Dels sementeris e deles mesquites dels moros. N2Ouerunt uniuersi … [ 110vb] … hec scribi fecit et clausit loco die et anno prefixis
rubr.: [ 113vb] Açi comensen los priuilegis del rey en Jacme
intitulatio: E3N nom de deu nostre senyor Com nos en jacme per la gracia de deu rey daragon de ualencia e de murcia e comte de barchinona
intr.: entenents a pau e iusticia e bon estament e reformacio tranquilitat de la nostra terra … [ 114ra] … nos en Jacme per la gracia de deu rey damun dit ordenam los capitols desus seguens
rubr.: Que procuradors batles e iusticies enla fi de la lur aministracio tinguen taula per .xxx. dies per fer dret als clamants
dispositio: P4rimerament establim e ordenam per tots temps quel procurador e el batle general del regne de ualencia e encara als batles particulars … [ 115va] … dels locs agueren conegut e donaren les siueres [?] franques si nos nols aguessem comanats
notificació: A2cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata … [ 115vb] … in plurima curia die dominica duodecimo Kalendas Februarij anno domini M. Ccc. Primo.
tit.: Que contra carta publica de deute o de comanda no sia posada en continent nenguna excepcio en ualencia.
nota: N2Ouerint uniuersi Quod nos jacobus … [ 116ra] … nec aliqua [?] contrauenire permitant aliqua ratione. Datum ualencie xvo kalendas madij. anno domini M.o CCCo. primo.
Note recull de privilegis en català i llatí 1301 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-10-15