Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1603
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 3511 (2) | Antic Gómez Senent, 112
Imprint Jaume de Vingles para Llàtzer Millà, 1536-01-26

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 21-34 (sense foliació impresa)
Collation A6 B8
Size pàgina 297 × 203 mm (f. 22)
Font gòtica
Pictorial elements primer foli de la Concessa amb orla d'estil renaixentista: part superior i inferior amb caps d'home, dreta i esquerra, fullatge amb les aus i animals exòtics; a una sola tinta. Caplletres xilografiades de quatre i cinc unitats de pauta
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat que han enfosquit el paper. Errades a les signatures de quadern: Aiji (per Aiij), B.iij. (amb punts abans i després dels numerals romans)
Binding moderna, mitja pell i cartó; pell verda amb títol gravat al llom en daurat; cartó folrat amb paper d'aigües
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 72 , n. 112
Note REGISTRE A ELIMINAR

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10527
Location in volume ff. 21-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS tit.: [ 21] Concessa ad suplicationem Stamenti ecclesiastici
text: I4N nomini domini nostri iesu christi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Aragonum [sic] (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in hunc modum. Sacra Catholica Real Maiestat Lo stament Eclesiastich supplica a vostra Real Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren en barçelona … [ 33v] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerit modo aliquo accepretantes [?]. Jn cuius rei testimonium .etcaetera.
colofó: Acaben les dites constitucions actes e capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela iusticia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de cathalunya Per Jaume de Uingles: a despensas de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 34] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents cnstitucions contenguts consecutiuol
índex: [ 34ra] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 34rb] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28