Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1601
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Fori domini Iacobi
Furs de València de Jaume I
Date / Place promulgat 1238 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 67.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 67.1.1
Tractat en: Colón et al. (1980-2007), Furs de València
Subject València
DRET
FURS
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2239
City, library, collection & call number Desconeguda: Olim València Convent de Montesa, (BITECA manid 2183)
Copied 1261-03-31
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
ID no. of Witness 2 cnum 2249
City, library, collection & call number La Sènia: Manuel Viña, (BITECA manid 2185)
Copied 1301 - 1400
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo VI-I-1 a VIII-II-30
Condition fragment
ID no. of Witness 3 cnum 2237
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 1-2; Códice I-II (BITECA manid 2182)
Copied València: Boronat Pera, 1329 a quo - 1350 (realitzat en compliment d'un decret reial a les corts de 1329)
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
Note Furs dividits en dos llibres i en cent quaranta-nou rúbriques
ID no. of Witness 4 cnum 2236
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1125 (BITECA manid 2181)
Copied 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1500 (ff. 1-9)
Location in witness ff. 9r-v + I-XCVv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ 9] Rubricas primus liber fori ualencie veteri sunt ut sequitur
índex: .i. del terme del regne de la ciutat de Valencia … [ 9v] … lxxxij de tudoria que sera donada ab testament o sens testament
rubr.: [ I] En Lany de nostre senyor mccxxx viij ix dies ala entrada Del mes de octubre Pres lo senyor en jacme per la gracia de deu Rey darago la Ciutat de ualencia
text: C6omençament de sauiea si es la temor de deu et naturalment lo deuem temer et amar la temor per que ell es poderos … [ XCVrb] … ccx libres et la jouada dcc et xx liures
ID no. of Witness 5 cnum 842
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 137 (BITECA manid 1602)
Copied 1371 - 1410 (ed. Colon)
Location in witness ff. 1-120v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En layn de nostre senyor mil doents trenta e huyt nou dies a la entrada del mes de octobre lo senyor rey darago en Jachme pres la ciutat de Valencia
prol.: C8omençament de sauiesa si es la temor de deu e naturalment lo deuem tembre … aquests furs e mantengueu e per aquests se jutgen per tots temps
rubr.: [ 1v] Començen les costumes els stabliments del regne e de la ciutat de Valencia del senyor rey en Jachme per la gracia de deu Rey darago e de mallorques e de Valencia … comte de barcelona e durgel e senyor de Monpesler axi com dauall son ordenades daquell qui la ciutat e tot lo regne ab gran victoria guanya
text: C3om manaments sieu de dret honestament viure e altre no agreujat e son dut a cascu donar … [ 120v] … aytant com basten a esmenar la malfeyta que hauran a […]
Condition incomplet
Associated MSS/editions manid 1601 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
Note arriba fins a la rúbrica “De malfeytors”. Furs de Jaume I dividits en nou llibres (primera part, Llibre I-V i segona part, Llibre VI-IX)
ID no. of Witness 6 cnum 215
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. ira-clxiiiirb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Primus liber. Les rubriques
índex: La capcio dela Ciutat de Valencia. cartes prima … [ iirb] … Est reprensorj. reprensio facta pudorj
text: [ ¿¿] Sancti spiritus adsit nobis gratia amen. La capcio dela Ciutat de Valencia. E3N lany de nostre senyor Mil.cc.xxx.viij. ix. dies a lentrada de Octubre pres lo senyor … [ clxiiiirb] … e la jouada dcc. lliures
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Qui aço escriu deus laport a bona fi. Aquell de qui aquest libre es Deus li do salut e djners. Amen
References Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:70 , n. E
Note és una primera compilació dels Furs dividida en nou llibres
ID no. of Witness 7 cnum 9604
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ira-lxxxvra
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] En lany de nostre senyor mil docents trentahuyt nou dies ala entrada de octubre pres lo senyor en Jacme per la gracia de deu Rey Darago la ciutat de Ualencia
prol.: [C]15Omencament de sauiea [sic] si es la temor de deu. Et naturalment lo deuem temer e amar … [ iva] … que guarden et obseruen aquests furs et mantenguen: et per aquests se iudgen pertostemps
rubr.: Comencen les costumes els stabliments del regne et dela ciutat de Ualencia del senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago de mallorques de ualencia comte de barcelona et durgell et senyor de monpesler [sic]. axicom dauall son ordenades daquell qui la ciutat et tot lo regne ab gran uictoria guanya
intr.: [C]6Om manaments sien de dret honestament viure: e a altre no agreuiar: et son dret a cascu donar … [ ivb] … aquells que iutiaran pusquen leeriuament recorrer a natural seny e a egualtat
tit.: Del terme del regne dela ciutat de Ualencia. Ru .i.
dispositio: [A]4Quests son los termens del regne de valencia … [ lxxxv] … e la cafiçada cent e vint liures: e la jouada setcentes liures
conf.: Expliciunt fori veteres per serenissimum principem et dominum dominum Jacobum dei gracia Aragonum regem editi qui strennue a manibus paganorum ciuitatem et regnum Ualentie adquisiuit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-27