Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1601
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1396 | Antic R-1396 | Antic 129-11
Printed València: Francesc Díaz Romano, 1531

External description

Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 140 (= I + 1 + iii-cxxxx + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation S0/1 A2/4 B-R8 S2/1 (el darrer foli del quadern S està en posició inicial de volum)
Page Layout 2 columnes (f. 5)
Size pàgina 185 × 105 mm (f. 5) caixa 164 × 90 mm columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 7-127) columna columna (ff. 131-136)
Condition manquen els ff. 1 i 2; i el darrer f. del quadern S, que representa un gravat de la Verge, es troba col·locat a l'inici del volum, per suplir l'absència de portada; error en la numeració del f. 97; salt en la numeració dels ff., del 104 al 106
Binding en pergamí, amb els forats d'antigues tanques
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el verso del foli inicial, on es veu un gravat que representa la Verge coronada, amb el nen, voltada de santa Dorotea i santa Eulàlia (foli que originàriament ocupava la posició final), estan escrits a mà set versos del poema introductori, per salvar així la llacuna dels folis perduts; també en el verso d'aquest foli una mà a tinta escriu: “Iaume ROIG LIBRE Seu”. Despré, una altra nota continua: “Raro. Acerca deste libro y su autor Vease Ximeno en su Escrit.es Valencianos, t. 2, fol. 50 y 51”. Hi ha una anotació marginal en el f. 91; i s'observen diversos fragments amb versos subratllats (vid. ff. 74, 92).
Record Status Created 2002-03-15
Updated 2013-08-09