Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1600
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs de València
Date / Place promulgat 1488
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject València (regne)
DRET
FURS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 841
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 897 (a) (BITECA manid 1920)
Copied 1488 a quo - 1500
Location in witness ff. i-ccxxviv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488
Incipit & Explicits prol.: [ i] [C]omençament de sauiesa si es la temor de deu … [ iv] … obseruen aquests furs e mantinguen e per aquests se jutien per totstemps
rubr.: Comencen les costums els stabliments del regne e dela ciutat de Valencia
text: Com manament sie de dret … [ ccxxviv] … domini regis mandato scribj feci et clausj
ID no. of Witness 2 cnum 2250
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, III/3956 i III/3957 (BITECA manid 2186)
Imprint València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30 (colofó)
Location in witness ff. vol. I: *i-[*vi]v + i-cclxiv; vol. II: i-cvv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488
Incipit & Explicits tit.: [ *iii] Tabula Rubricarum huius operis
índex: [ *i] A / de Aquells qui seran appellats en dret fl. xl … [ [*vi]v] … de Vassalls de la baronia de Cortes. In textrauaganti fo. lxxxiiij
tit.: [ 1] En lo any de nostre Senyor M.CC.XXXVIII. nou dies de Octubre pres lo Senyor en Iaume per la graça de Deu Rey Darago la ciutat de Valencia
prol.: C9Omençament de sauiea si es la temor de Deus … [ 1v] … et per aquells se jutgen per tots temps
rubr.: [ iv] Comencen les costumes et els stabliments de la Ciutat, et del Regne de Valencia … Dotze anys apres la dita Ciutat y Regne per aquell fonch guanyat
text: C7om manaments sien de dret honestament viure … [ cclxiv] … e la cafiçada cent e vint liures, e la jouada setcents liures
colofó: [del primer volum] Finis primae partis compilationis Fororum Ciuitatis, & regni Valentiae. Deo gratias
rubr.: [ i (del segon volum)] Secunda pars Fororum regni Valentie. Segueixen los furs extrauagants, ço es aquells furs que commodament no se han pogut situar, ni posar sots alguna de les predecents Rubriques
tit.: De inquisicions contra officials
text: C10Ascun any sia feta inquisicio a cascun dels justicies … [ cvv] … ni a algu dels braços de aquell, ni sia treta vs y consequencia en lo sdeuenidor
colofó: Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei Optimi Maximi … impressum in dicta nobili, fideli, ac donata corona ciuitate Valencia: arte ac industria experti viri Ioannis de Mey Flandri, sub anno saluti ferae Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi M. D. XLVIII Die vero intitulata XXX lulij
Note precedeixen a la taula dos poemes laudatoris i dos pròlegs en llatí. El text del pròleg català està disposat a dues columnes, envoltat per un comentari en llatí. Aquesta compilació conté els Furs des de Jaume I fins a les corts de 1542 i té caràcter oficial per privilegi datat a Montsó el 1547
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16