Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1597
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaime Villanueva
Title Viage literario a las iglesias de España
Place / Publisher Madrid: Real Academia de la Historia
Date / Location 1803-52:
Volumes 22
Note vol. 18 Viage á Barcelona; vols. 21-22 Viage á Mallorca; al vol. 9, p. 16, anota els següents versos inscrits en un sepulcre, a la parròquia de Cervera: “Tú, hom, quem guardes á mi, | Hom era axiu com tú, é morí; | E tú moràs, é seràs axi com mí. | Di I. pater noster per anima de mí | Ramon Sera, qui iach ací | En la capela mia de Sent Martí, | E desta present vida lo dia de Tots Sants | lan M.CCC.LXXXdos pasí. | Fe bones obres, é faras bona fi, | E nostre Seyor Deus perdonarnos a nostres | pecats á tú é mí. Amen”; entre els poemes que edita, hi ha les dues composicions del manuscrit d'Àger (ms. 1000 BdC)
Internet http://archive.org
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Barcelona: Biblioteca de treball CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Barcelona: Biblioteca de treball CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial (vol. 18)
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Bellaterra: UAB: Humanitats CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Source of Data for Works texid 1725 Aemilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 1247 Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
texid 4146 Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo
texid 1137 Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
texid 5639 Desconegut, Hoges-nos, nostra advocada, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5640 Desconegut, Regles de vida per als ciutadans de València, escrit 1420 ad quem [?]
texid 1175 Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400
texid 3000 Desconegut, Universal redemptor de natura
texid 2877 Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo
texid 1284 Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
texid 1909 Jeroni de Santa Fe, Tractats contra els jueus (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2492 Mateo Salcet, Cronicó, escrit 1372 - 1408
texid 1804 Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Source of Data for Witnesses cnum 7290 Ed.: Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo. València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/176. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04.
cnum 315 MS: Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000, 1251 - 1300
cnum 190 MS: Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000, 1251 - 1300
cnum 3609 MS: Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400. Montserrat: Monestir, 1, 1301 - 1500
cnum 2812 MS: Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230. Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza, 1391 - 1400
cnum 1194 MS: Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 48, 1401 - 1410
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1463 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 10. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1144 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000. 1251 - 1300. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1869 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-17. Barcelona: per a Mateu Vendrell, 1484-04-17. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 1907 MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
manid 1605 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, Abat La Pobla de Benifassà, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1128 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 17. Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1194 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68. València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1586 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 70. 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1199 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1341 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 80. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1381 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 83. 1401 - 1410. Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem.
manid 1358 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 85. 1472-06-15 a quo. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1033 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
manid 1301 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 559. Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 1526 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1160. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2361 MS: Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza. 1391 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2359 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular, 3416. Ciutat de Mallorca: per a Cabiscol, Vicari, 1331 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2288 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 40. 1401 [?] - 1500 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1052 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 88-V3-5. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1234 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo, 8. Mallorca: Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2527 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo. Mallorca:, 1351 [?] - 1450 [?]. Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó, Privilegis dels jueus de Mallorca, promulgat 1285 - 1291.
copid 3157 Ed.: Ciutat de Mallorca: Olim Caputxins. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 2229 Ed.: Ciutat de Mallorca: Olim Convent de Sant Domènec. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1043 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 139. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1037 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 565. València[?]: Lope de la Roca, 1496 ca. Francesc Carroç Pardo de la Casta i de Bellvís, Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor, escrit 1450 - 1500.
manid 5147 MS: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1358 - 1362-05-02 a.
manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
manid 2523 Ed.: Madrid: Histórica Municipal, I/282. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1990 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 186. 1742-05-17. Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04.
manid 1783 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 246. Catalunya:, 1476 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2114 MS: Ripoll: Lambert Mata, XXI. 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 1427 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, R.I.8. 1391 - 1400. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 2354 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-46. 1460 ca. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
copid 1158 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-5-23. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1150 MS: Tarragona: Pública, Santes Creus 49. 1391 - 1410. Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 2761 MS: València: Olim Convent de sant Onofre extramurs. 1401 [?] - 1425. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
Source of Data for Persons bioid 3014 Guillermo Remon, Bibliotecari Biblioteca Diocesana de Mallorca
bioid 2520 Luis de Villafranca (Fra), clergue regular
Source of Data for Institutions insid 1137 Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec
insid 1155 Ciutat de Mallorca: Convent dels Caputxins
insid 1304 Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Mallorca
Source of Data for Libraries libid 1055 Ciutat de Mallorca: Família Pueyo
libid 1129 Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà
libid 1229 Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular
libid 1234 Ciutat de Mallorca: Olim Convent de Sant Domènec
Source of Data for References bibid 7086 Villanueva (2001), Viage literario a las iglesias de España
Record Status Created 1990-12-28
Updated 2013-03-14