Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1597
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaime Villanueva
Title Viage literario a las iglesias de España
Place / Publisher Madrid: Real Academia de la Historia
Date / Location 1803-52:
Volumes 22
Note vol. 18 Viage á Barcelona; vols. 21-22 Viage á Mallorca; al vol. 9, p. 16, anota els següents versos inscrits en un sepulcre, a la parròquia de Cervera: “Tú, hom, quem guardes á mi, | Hom era axiu com tú, é morí; | E tú moràs, é seràs axi com mí. | Di I. pater noster per anima de mí | Ramon Sera, qui iach ací | En la capela mia de Sent Martí, | E desta present vida lo dia de Tots Sants | lan M.CCC.LXXXdos pasí. | Fe bones obres, é faras bona fi, | E nostre Seyor Deus perdonarnos a nostres | pecats á tú é mí. Amen”; entre els poemes que edita, hi ha les dues composicions del manuscrit d'Àger (ms. 1000 BdC)
Internet http://archive.org
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Barcelona: Biblioteca de treball CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Barcelona: Biblioteca de treball CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial (vol. 18)
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Bellaterra: UAB: Humanitats CBF files R(9)8au 292 Res/00-31 Biteca 10-2 fot. parcial
Source of Data for Works texid 1725 Aemilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 1247 Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
texid 4146 Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo
texid 1137 Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
texid 5639 Desconegut, Hoges-nos, nostra advocada, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5640 Desconegut, Regles de vida per als ciutadans de València, escrit 1420 ad quem [?]
texid 1175 Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400
texid 3000 Desconegut, Universal redemptor de natura
texid 2877 Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo
texid 1284 Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
texid 1909 Jeroni de Santa Fe, Tractats contra els jueus (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2492 Mateo Salcet, Cronicó, escrit 1372 - 1408
texid 1804 Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Source of Data for Witnesses cnum 7290 Ed.: Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo. València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/176. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04.
cnum 315 MS: Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000, 1251 - 1300
cnum 190 MS: Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000, 1251 - 1300
cnum 3609 MS: Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400. Montserrat: Monestir, 1, 1301 - 1500
cnum 2812 MS: Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230. Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza, 1391 - 1400
cnum 1194 MS: Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 48, 1401 - 1410
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1463 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 10. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1144 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000. 1251 - 1300. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1869 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-17. Barcelona: per a Mateu Vendrell, 1484-04-17. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 1907 MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
manid 1605 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, Abat Santa Maria de Poblet, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1128 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 17. Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1194 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68. València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1586 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 70. 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1199 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1341 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 80. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1381 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 83. 1401 - 1410. Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem.
manid 1358 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 85. 1472-06-15 a quo. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1033 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
manid 1301 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 559. Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 1526 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1160. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2361 MS: Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza. 1391 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2359 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular, 3416. Ciutat de Mallorca: per a Cabiscol, Vicari, 1331 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2288 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 40. 1401 [?] - 1500 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1052 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 88-V3-5. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1234 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo, 8. Mallorca: Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2527 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo. Mallorca:, 1351 [?] - 1450 [?]. Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis dels jueus de Mallorca, promulgat 1285 - 1291.
copid 3157 Ed.: Ciutat de Mallorca: Olim Caputxins. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 2229 Ed.: Ciutat de Mallorca: Olim Convent de Sant Domènec. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1043 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 139. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1037 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 565. València[?]: Lope de la Roca, 1496 ca. Francesc Carroç Pardo de la Casta i de Bellvís, Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor, escrit 1450 - 1500.
manid 5147 MS: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1358 - 1362-05-02 a.
manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
manid 2523 Ed.: Madrid: Histórica Municipal, I/282. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1990 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 186. 1742-05-17. Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04.
manid 1783 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 246. Catalunya:, 1476 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2114 MS: Ripoll: Lambert Mata, XXI. 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 1427 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, R.I.8. 1391 - 1400. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 2354 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-46. 1460 ca. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
copid 1158 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-5-23. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1150 MS: Tarragona: Pública, Santes Creus 49. 1391 - 1410. Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 2761 MS: València: Olim Convent de sant Onofre extramurs. 1401 [?] - 1425. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
Source of Data for Persons bioid 3014 Guillermo Remon, Bibliotecari Biblioteca pública i episcopal
bioid 2520 Luis de Villafranca (Fra), clergue regular
Source of Data for Institutions insid 1137 Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec
insid 1155 Ciutat de Mallorca: Convent dels Caputxins
insid 1304 Ciutat de Mallorca: Biblioteca pública i episcopal
Source of Data for Libraries libid 1055 Ciutat de Mallorca: Família Pueyo
libid 1129 Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà
libid 1229 Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular
libid 1234 Ciutat de Mallorca: Olim Convent de Sant Domènec
Source of Data for References bibid 7086 Villanueva (2001), Viage literario a las iglesias de España
Record Status Created 1990-12-28
Updated 2013-03-14