Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1596
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place promulgat Barcelona 1227-12-22
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 1119 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27
texid 4913 Jaume I, Comte de Barcelona, Usatge sobre la forma de dejament (tr. Desconegut), promulgat 1228 [?]
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 2802
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 157, núm. inventari 7087 (BITECA manid 1005)
Copied 1251 - 1300 (Ed. Rovira, p. 33)
1301 - 1400 (Massó)
Location in witness ff. 19v-23
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] Aquesta es la carta de pau e de treua la qual constitui lo noble rey en Jacme ab los magnats de la terra
text: En nom de crist sia manifestat a tots con nos en Jacme per la gracia de deu Rey daragon (…) volent seguir les traces els exemplis dels nostres antecessors … [ 22] … E asso juram en poder de nostres caualers e daltres prohomes molts
rubr.: Aquest usatge establi lo Rey en Jacme
text: En nom de nostre seyor ihesuchrist sapien tuit con nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Aragon (…) conexens uerament quel stament del nostre reg regne [sic] a prouisio deu esser en mils tots \temps/ resmat que per stabliment de salut … [ 23] … si en la casa del seu primerament no sera atrobada fadiga
ID no. of Witness 2 cnum 837
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 40-41v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 40] Constitucio feta abarçelona
intitulatio: E2n nom de nostre Senyor ihesu christ manifest sia a tots que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago e comte de barchinona e Senyor de mun pesler
text: conexens uerament quels statuts del Comdat de barchinona nostre per prouissio ansiosa … [ 41] … aquj alcuna cosa ne fagen forçes en aquels
datatio: Dat a barchinona xi.o kalendis januarij Anno dominj Millessimo duodecentessimo xx.o octauo
conf.: [ 41v] aso scriure feu loch e dia e ayn damunt dits
Note al marge del f. 40, en tinta vermella, hi ha una antuacio que diu “atres”; entre la datatio i el senyal de l'escrivà trobem la relació de testimonis
ID no. of Witness 3 cnum 4217
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. xxxix-xliijv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxix] aquestes paus e treues stabli lo senyor rey en jacme estant en la honrada barsalona a xi kalendas de jener
text: E5n jacme per la gracia de deu … [ xliiijv] … dat fo en barchalona a .xij. kalendes de jener en lany de nostre senyor mil.cc.xxviij
References Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 258
Note conté exclussivament disposicions de pau i treva i segons Brocà, a més dels acords barcelonins d'aquesta data sobre el veguer i els jueus, que es corresponen amb el contingut de la disposició anterior, aquest fou el contingut de la cort de Barcelona
ID no. of Witness 4 cnum 4216
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. xxxvij-xxxix
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvij] aquestes constitucones [sic] establj lo senyor rey en jacme en la honrada cort de barsalona
intitulatio: E3n nom de jhesu christ sia manjfesta cosa ha tots que nos en Jacme per la gracia de Deu
text: establjm que los jueus de nostra terra no reben per husures sino … [ xxxix] … donat en barchalona a .xj. kalendas de jener en lany de nostre senyor .m.cc.[xx].viij (…) qui per manament del senyor rey aço escrich
References Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] xviiir-v
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 258
Note error a la datació, deu de tractar-se de la reunió de 1228 (Brocà, p. 258)
ID no. of Witness 5 cnum 4215
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. xxxvj-xxxvij
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvj] aquest husatge establj lo rey en Jacme en la plena cort ab consell dels promens
text: C3om entre nostres cauallers era duptat de forma dejament que lo reptat de treues trencades al reptat fon acostumat … [ xxxvij] … que no perda son auer nj son espolia aytant com vjura apres torn a sos fills e a son parens
Note conté disposicions sobre “daquell que vol dar son alou ha esgleya” (f. xxvjv) i “de les vidues” (f. xxxvij); es tracta d'un text espuri, atribuït a aquesta cort
ID no. of Witness 6 cnum 3601
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 78 (BITECA manid 1289)
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450
Location in witness ff. 264-272
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 264] Aquestas Constitucions foren temporals constituidas duradorees a cert temps lo qual es passat
text: Iacme primer en la sua cort de barchinona … [ 272] … dels braços pusquen demenar aquellas cartas que mester hauran
Note Constitucions i usatges
ID no. of Witness 7 cnum 3755
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-188 (BITECA manid 2498)
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460
Location in witness ff. ciiirb-cxiirb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiiirb] Ordinationes civitate barchinone … Regem Jacobus celebrate. De confirmatione aliarum
text: O2rdona la cort quel senyor Rey deja loar e aprouar e confermar en la present cort a tot lo general de Cathalunya tots los ordonaments e conformacions e capitols fets en la cort general de Cathalunya per lo senyor Rey en .P. de bona recordacio e tots los ordonaments e confirmacions e capitols perpetuals fets en la cort general de Muntso … [ cxiirb] … Enaxi quels scriuans del senyor Rey non pusquen mes demanar ne hauer
Note anotacions marginals en llatí, la darrera, al final del text, diu: “Que fuerunt acta Barchinone in ecclesiam fratrum minorum prediccatorum mensis ffebrarii anno domini MCCXC nono”
ID no. of Witness 8 cnum 9663
City, library, collection & call number Sevilla: Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, λ G.II.3 (BITECA manid 2821)
Copied Castelló d'Empúries: 1662
Location in witness ff. 5 i 8
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Incipit & Explicits text: [ 5] Gerona bisbes de abats e dells nobles barons Nuyno sans … orphenes e monges ab totes lurs cosses sots aquella matexa
References Transcripció a: Gascón Uris (1999), “Uns Usatges de Barcelona a l'Arxiu dels Ducs de Medinaceli”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997) 196-198
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-10-15