Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1595
Authors Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili
Titles Kitab al-bawl
De la coneixença de les orines
Orines d'Isaac
Liber de urinis
Date / Place traduït 1392 a quo
escrit 923 ad quem
Language català
àrab (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Persona: Constantinus Africanus, metge (traductor de l'àrab al llatí)
Persona: Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930) (en 1918 una còpia d'aquest text, que contenia també el Tròtula de Mestre Joan, era a mans de)
Comentador: Joan XXI, Papa [1276 - 1277]
Associated Texts texid 11260 Desconegut, Disputa de les orines segons s'usa en fisica, escrit 1466 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 90
Tractat en: Schipperges (1972), “La medicina en la Edad Media Latina”, Historia Universal de la Medicina 230
Tractat en: [Associació General de Metges de Llengua Catalana] (1918), Bibliografia medical de Catalunya. Inventari primer, pres dels llibres antics i moderns presentats en l'Exposició Bibliogràfica, anexa al II Congrés de metges de llengua catalana, celebrat a Barcelona, del 21 al 28 de juny de 1917 230-1 , n. lam. p. 230
Note obra traduïda al llatí a Salerno, a finals s. XI
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 835
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 864 (BITECA manid 1583)
Copied Galceran Marquet, 1392-04-04 (ff. 1-96)
1501 - 1550 (ff. 97-111 Ch. B. Faulhaber)
Location in witness ff. 2va-3rb
Title(s) Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili… De la coneixença de les orines (tr. Desconegut), traduït 1392 a quo
Libre de les hurines, 2va
Incipit & Explicits rubr.: [ 2va] Aci començen les vrines d'Ysaach
text: A3çi comença lo libre de les hurines de Ysaach e sapies be certament quel cors del hom ha .iiij. propietats e la vna a l'altra son contraries … [ 3rb] … Item la orina de la fembra que ha quatre mesos que es prenys sapies que es fort clara al som e al fondo spessa
Condition extractes
References Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 188
ID no. of Witness 2 cnum 836
City, library, collection & call number Los Angeles: Louise M. Darling Biomedical Library UCLA, BENJ. Ms. Coll. no. 1.4 (BITECA manid 1600)
Copied 1466 ca. (Moll; data al f. 3r)
Location in witness ff. 3-17v, 25v-33v ff. 3-22
Title(s) Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili… De la coneixença de les orines (tr. Desconegut), traduït 1392 a quo
lo libre de mestre Isach del coneiximent de les orines
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] Ihs. | En nom de Deu et dea beneyta | sa mare e de tots los angels e ar|changels e de tots los sans e sates [sic] | de paradis yo misser Johan comense aquest | libre de Reseptes en lany mil 466.
text: Aci comenca lo conoximent delas orjnes … [ 17v] … aquesta aygua e amarar|li lo uj aci o remet auant pm es | aquest senyal ✠
text: [ 25v] Quant la orina fa scuma … [ 33v] … que sien destopa de seda | en aquesta aygua e posse les des|sus los hulls aço sia fet per .xxx. njts
Condition incomplet
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28