Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1594
Authors Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive
Titles Liber de accessu animae
Liber de ordinatione animae (Castañeda, it. 37)
Llibre d'Ysach
Llibre de l'abat Isaac
Llibre de solitud
Date / Place traduït 1373 a quo (aparició en un inventari de bens)
Language català
grec (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és traducció d' texid 2516 Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae, escrit 630 [?] - 700 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cambraia et al. (2017), “Um ensaio de estemática: tradição ibérico-românica da obra de Isaac de Nínive”, Revista da ABRALIN 19-20, 29-34
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 65.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 65.1.1
Tractat en: Janeras (2010), “Presència d'Isaac de Nínive a Catalunya”, Revista Internacional d'Humanitats
Tractat en: Cambraia et al. (2008), “Tradição em línguã catala do Livro de Isaac”, Scripta Philologica
Tractat en: Janeras (2007), “La diffusion d'Isaac de Ninive dans la Péninsule Ibérique”, Eastern Crossroads. Essays on Medieval Christian Legacy 255-60
Vist per: Janeras (2005), Inspecció personal
Note En un inventari de béns del beneficiat de la catedral de Barcelona, Guillem de Vall, signat pel notari Pere Borrell l'any 1373 hi figura aquest llibre.

Segons Janeras (2010: 43), el manuscrit de la Biblioteca Capitular de Sevilla, 5-3-42 (Manid 2779) conté una versió diferent de la d'Escorial N-I-16 (Manid 1415).
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 834
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.I.16 (BITECA manid 1415)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1ra-66ra
Title(s) Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] En nom de nostre senyor Jhesu christ comensen les rubriques del libre de ysach qui es molt profitos aujda contemplatiua e aujda solitarja e reposada
índex: Primerament dela anima qui ame deu … [ 1va] … Comensa la monestament de sent efrenj diacha que feu als monges de contriccio de cor
tit.: [ 1vb] De anima qui ame deu
text: A5njma qui ame deu en deu es solament son repos … [ 66ra] … Certament la tua anima ueura lo lum de deu en si matexa. E ia no caura iames entanebras aiudant Jhesuchrist. Al qual sia glorja e honor e uirtut. Quj ab lo lare e ab lo sant sperit uiu e regna deus tot poderos. per tots los seglas dels segles. A.m.e.n. Explicit deo gracias
References Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 86 bis
ID no. of Witness 2 cnum 8718
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-3-42 (BITECA manid 2779)
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 1-185
Title(s) Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ 1] C3omencen les Rubriques del llibre del sant pare abbad ysaach
índex: Dela anima que ama deu C.o .i.o … [ 2] … Sermo dela honestat e dels comportamens del monge C.o xlixo
tit.: Aquest llibre feu et ordona lo sant pare ysaach abbat lo qual tracta de solitut. Co .i.o
text: A3Nima quj deu ama solament en deu ha repos … [ 185] … et la claredat de ihesuchrist et james nos escureyra. Al qual sia gloria et honor et ujrtut quj ab lo pare et ab lo sant sperit uju et regna deus per tots los segles dels segles. Amen
References Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
ID no. of Witness 3 cnum 2346
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 119v-121v
Title(s) Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo darrer capítol
Incipit & Explicits rubr.: [ 118v] Lorde trempat Que deus ama es lo seguent
text: A2quest es orde a trempat e que deus ama. Que hom no gir sos vulls desa nj dela ans mas deuant si matex … [ 121v] … obtendra lahor e honor de deus en per tostemps Amen
Condition fragment
References Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Tractat a: Janeras (2007), “La diffusion d'Isaac de Ninive dans la Péninsule Ibérique”, Eastern Crossroads. Essays on Medieval Christian Legacy
Tractat a: Janeras (2005), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 86 ter.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-01