Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1586
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 70 | Antic 21-2-3; X-4-30
Title of volume Inocenci | 3o | sobre los sa[…] | penitenci[ales] ( a una tira de paper enganxada al llom)
“Explicacion de los siete salmos penitenciales hecha por Jnnocencio III y trasladada en Catalan por Fr. Juan Romeu’‘ ( f. I guarda contemporània de la relligadura)
Copied 1383 - 1404 (Martí)
1401 - 1500 (Catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 177 + II
ff.: II + I s/n + i-cxlvi + cxlvi-clxxvi + II
Collation 1-58 610 7-218 226
Page Layout 29 línies (f. iii)
28 línies (f. xiii)
Size relligadura 290 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 275 × 200 mm (f. iii)
caixa 165 × 133 mm (f. iii)
caixa 170 × 133 mm (f. xiii)
Hand gòtica amb algun tret de bastarda
Watermark altres manuscrit de pergamí, només les guardes són de paper i no tenen visibles marques d'aigua
Pictorial elements Caplletra inicial de deu unitats de pautat amb or i colors molt delicats, de molt bona factura, amb blau, vermell, verds, etc. inclou un rostre humà (f. 1r)
Caplletres: inicials de capítol de sis unitats de pautat (aproximadament), alternen blau i vermell i tenen decoració filigranada senzilla en el color de contrast, que s’estèn pels marges
Orla de la caplletra inicial sorgeixen elements vegetals que envolten el foli, essent part d’una preciosa orla daurada i gravada amb molt detall. Centrat al peu del foli un escut amb les quatre barres és sostingut per dos àngels (f. 1r)
Rúbriques en vermell i en lletra de cos més gran
Tocs de color en algunes lletres
Il·lustracions dibuixos de molt bona factura decoren alguns dels reclams (p. e. àngel f. 18v; filacteri f. lviij v.)
Altres: marques en vermell al text que remeten als marges on s’indica també en lletra vermella l’origen de la cita escriturística (p. e. f. 17, primera referència marginal: .ps. C xviij. capitulo viijo)
Other features Signatures: signatures de quadern alfanumèriques a j- aiiij amb una + per marcar el primer foli de la segona part del plec, van de l'“a” a la “z” i no sempre són visibles, de vegades només una part de la lletra o de les xifres i rarament en tots els bifolis d’un quadern.
Reclams: horitzontals cap a la dreta (als quaderns 1-2 i 7)
Reclams: horitzontals centrats (als quaderns 3-5, 8-21, amb decoració només els dels quaderns 19-20)
Reclams: reclam situat fregant el tall inferior, fa referència no només a l’inici del quadern següent (al quadern 4)
Reclams: en lloc del reclam hi havia una llarga anotació del copista, amb la lletra que he esmentat abans, amb el text de la rúbrica llatina amb la que comença el quadern següent (al quadern 6)
Pautat: Muzerelle tipus 13
Justificació: punta seca, de vegades sembla punta de plom
Perforacions: rodones i menudes situades a prop dels talls, assenyalen les línies de justificació fonamentals
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition volum en bon estat, amb la coberta anterior despresa. Duu una foliació moderna; el f. 175v és en blanc. A l'angle inferior extern dels folis (recto) hi ha anotat amb lletra molt menuda i amb xifres romanes la foliació que correspon, per mà del copista o coetània, que hauria d’haver estat anotada al marge superior en tinta vermella pel rubricador, cosa que no es féu. El foli preliminar, en blanc, està cosit a la resta del volum posteriorment; el foli amb l’orla està subjectat al volum per una tira de pergamí enganxada. La foliació moderna, a llapis, salta un foli entre els 37 i 38, que la foliació en romans al peu numera correctament “xxxviij”. Seguirem aquesta foliació car és la correcta, tot i que acaba al f. 161 i no al 176 que és el darrer, segueixen al 161 catorze folis, els sis primers numerats amb lletres minúscules (a, b, c, d, e i f), però aquesta numeració tampoc arriba fins al final del còdex. (Sadurní, p. 38). El darrer foli duu en el marge superior extern el núm. “clxxvj” en lletra segurament posterior a la de la realització de la còpia, però no massa
Binding holandesa, coberta anterior despresa; talls tintats, jaspiats en morat. Llom en pell marró, mitja relligadura en paper verd sobre un altre paper d’aigües
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç Q.335 (BUB Ms. 1359 p. 566)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís
Martí I l'Humà, Rei de Corona d'Aragó [1395 - 1410] 1410 ad quem
Associated persons El va veure a la biblioteca del convent dels Franciscans de Barcelona (no necessàriament a la part pública) Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Tractat a: Martí (1995), “La Traducció catalana medieval del Commentarium in septem psalmos poenitentiales d'Innocenci III : edició i estudi [Tesi doctoral]”,
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:79
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:169-70
Note notes marginals en negre i vermell. A la tira enganxada al llom també consten algunes signatures antigues (2º / 2 / 3 a tinta), la moderna al peu (MS 70 B.U.B.) i un número anotat a llapis al costat del “3º’‘, “28’‘, per mà moderna. El títol transcrit al f. I de guarda moderna és un dels típics apunts que apareixen als llibres quan es renova l’inventari d’una biblioteca i s’identifiquen de nou i que, de vegades, serveixen per guiar al dorador per posar-ne el títol al teixell. Les guardes anteriors i posteriors de paper, de l’època de la relligadura. El foli de pergamí preliminar, en blanc, no forma part del primer plec.

S. Martí, p. 40 nota 54: “En general la lletra del nostre copista coincideix extraordinàriament amb la que es pot veure en un document de Martí I (datat el 20.9.1404) que reprodueix Gimeno Blay (1985, làmina XV). Els seus comentaris a la làmina (p. 135) podrien servir perfectament per caracteritzar la lletra del nostre manuscrit: “escritura bastarda, tal vez excesivamente caligráfica, que más bien parece libraria que documental. Junto a las características bastardas descritas es perceptible asimismo un correcto seguimiento o imitación de las características fundamentales de la escritura gótica: marcado contraste de trazos finos y gruesos y la rotura de curvas, todo lo cual, junto con la utilización de trazos muy finos en abreviaturas y partes finales de palabra, produce un aligeramiento del conjunto’‘.
L'escut del f. 1 originàriament estava coronat, però al damunt es va pintar un remat de forma estranya per eliminar la seva presència, al mateix temps que es va intentar esborrar les armes. El projecte original no havia destinat a l’orla l’espai que ara ocupa, car el rubricador havia afegit als marges les anotacions referents a les cites bíbliques abans que es fes. Això implicaria que la decisió d’afegir una decoració tan rica a la portada fou presa després de donar al volum la seva decoració primària (rúbriques, caplletres inicials de capítols, i anotacions marginals en vermell). S’hauria deixat en blanc l’espai per a la primera inicial que es preveia seria realitzada per un artista més qualificat, però aquesta intervenció va superar les espectatives del copista, en decorar-se el primer foli amb una riquesa extraordinària.

No hem trobat cap esment a aquest manuscrit als catàlegs de les biblioteques del convent de sant Francesc de Barcelona conservats a la BUB.
Internet http://bipadi.ub.edu/cdm/ref/collection/manuscrits/id/8333 vist 2015-06-26

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 820
Location in volume ff. 1-175
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1581
Innocentius III, Papa. Exposició dels set Salms penitencials
Language català
Date traduït 1385 a quo - 1409 ad quem
Title(s) in witness exposicio de la postilla sobre los vij psalms penitencials segons la translacio Romana, f. i r.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Prolech primer sobre la Incepcio de la exposicio dela postilla de Papa ignocent tercer sobre los .vij. psalms penitencials segons la translacio Romana
prol.: A10testant lo saui tresaur encorporat o amagat … [ 1v] … en si mateys nos faça viure AMEN
rubr.: [ 2] Comença la exposicio dels .vij. psalms penitencials feta per Papa Innocent terç e tralladada de lati en romanç per frare Johan romeu del Orde dels frares preycadors
prol.: P9Er tal que entre diuerses cures … [ 2v] … Empero yo no la dolçor dela sauiesa mas la amargor de penitencia en aquesta poqua e pobra çena mjnistrar he ordonat.
rubr.: Capitol primer dela recomendacio del nonbre setenari e dela perheminencia daquell
text: [ 3] I6atsia que molts sien los psalms penitencials Empero per raho del misteri o sagrament .vij. tan solament de molts ne son exceptats … [ 175] … la septima es dileccio merys de enug e sens fastig / placia a nostre senyor deus que tals obres nos leix fer que meresqan [sic] en parays esser coronats de aytal corona donant nos jesu crist la sua gracia qui viu e regna ab deu lo pare es vnitat del sant sperit per tots los segles A.M.E.N.
References (most recent first) Tractat a: Coll (1949), “Tres escritores dominicos gerundenses del siglo XIV en lengua vernácula: fr. Arnaldo Simó, fr. Antonio Ginebreda y fr. Juan Romeu”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 27-32
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-06-26