Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1584
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 534
Title of volume [Petrar]cha coment. en Valen. ( al llom (per una mà del s. XVII))
Petrarca | comentat en Valencia ( a la coberta, mà del s. XIX)
Copied 1451 [?] - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 256 (= III + 1-250 + II) (guardes inicials i finals de l'època de la relligadura)
Collation 1-2410 251; reclams verticals descendents al marge interior inferior fins al quadern catorzè (f. 149), a partir d'aquí reclam horitzontal situat cap al marge dret, que progressivament es desplaça vers al centre del foli
Page Layout 30 línies (f. 3)
Size pàgina 295 × 206 mm (f. 3)
caixa 184 × 115 mm
Hand gòtica amb influència de la humanística, diverses mans
Watermark mà amb flor (al cos del volum, especialment als quaderns primer a desè, però també més endavant;)
església (des del quadern onzè, de vegades combinada amb la mà;)
creu inscrita dins d'un òval entre les lletres “F F” (a les guardes,) (del tipus Briquet 5695 però de mides i lletres diferents, Milano: 1560 i Piccard XI II 661 que amb les lletres “B F” es doc. a Madrid: 1564)
Pictorial elements caplletres sense fer, encara que al f. 1 es veu el dibuix de la primera a mina de plom, amb lletres de guia als espais en blanc; alguna rúbrica en gòtica fracta de mòdul més gran feta amb la mateixa tinta que el text (p. e. f. 50); el text italià s'ha copiat amb tinta vermella i els mots llatíns, noms de les virtuts cardinals, autoritats clàssiques i les disciplines van subratllats també en vermell
State a punta seca, amb línies de guia per als renglons; primera línia de justificació escrita i quatre perforacions rodones situades molt a prop dels talls, visibles molt poques vegades
Condition lleus taques d'humitat i forats en alguns folis fets pels corcs. Errades a la foliació: un foli sense numerar després del 119, que marquem com 119bis
Binding de la biblioteca, en pergamí amb solapa, amb forats d'haver dut cordes per relligar el manuscrit; tall del relligador en vermell
History of volume Adquirit 1897-04-21
Previous owners (oldest first) Joan Vic i Manrique de Lara, Bisbe de Ciutat de Mallorca [1573 - 1604] (ex-libris al f. 1: “Est d. jo. Vich [?] episcopus maioricensis”)
València: Sant Jeroni
Miquel Victorià Amer, poeta
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1585 MS: Barcelona: Ateneu, II. 1491 - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
manid 1585 MS: Barcelona: Ateneu, II. 1491 - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 448-49
Soriano (1998), Inspecció personal
Soriano (1996), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 149
Nicolau d'Olwer (1928), “Manoscritti catalani dei Trionfi del Petrarca”, Studi Medievali 186-8
Note alguns passatges enquadrats amb tinta o amb senyals marginals de lectors (p. e. ff. 60-62); també es troba algun afegit marginal del propi copista (p. e. f. 61v). El manuscrit és la segona part de l'exemplar conservat a l'Ateneu que en un moment i per causes que es desconeixen es migpartí després que el tingués Amer

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 817
Location in volume ff. 1-250
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1580
Bernardo Ilicino. Trionfi de Petrarca amb Comentaris
Language català
Date traduït 1374 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1] Al jllustrissim Mutine duch de borsina Bernat Glicinj en philosoffia y en medecina dexeble en los Trihunffos del Laureat Poeta ffrancesch Petrarcha la exposicio comença
rubr.: [P]5VBLIO Corneli Scipio Illustrissimo .p. Neguna maior victoria o mes singular trihunffo esser … [ 2] … desig de aquella tos temps beure y entendre glorios en aquest mon y benauenturat en laltre
prol.: [ 2v] [U]2njuersal sentencia es dels philo [espai en blanc] hi singulars Glosadors aprouada hauerse en los principis dels libres moltes coses diligentment considerar … [ 8] … hi encara manjffeste la present doctrina gran part de moral ffilosoffia e aximatex ala vida profitosa
acc.: [h]2avent ara expeditas aquelles quatre parcials coses les quals juram ala clara jntelligencia del libre esser necessaries Convienjent cosam sembla peruenjr ala particular exposicio dela letra. Assumjnt donchs lo principi del primer Trihunffo lo qual axi parla
text: [ 8v] [e]3 Escriu mjcer ffrancesch lo sensitiu domjnj fingint Copido trihunfar dels homens en aquesta forma … [ 249v-250] … Empero axi com en lo principi diem Micer ffrancesch naxque en lany de la natiujtat de nostre senyor Ihesuchrist .mil.ccc.iiij e mori en [f. 250] lany Mil ccc.lxxiiij.
Note als marges estan escrits els noms de les auctoritas i personatges mitològics i històrics als quals es fa referència al text. “lany” és el reclam del f. 249v i al f. 250, que és de paper posterior, hom afegí “lany Mil.ccc.lxxiiij.” en tinta ara molt despintada
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07