Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1583
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 864
Title of volume MEDICINA ( al teixell)
Copied Galceran Marquet, 1392-04-04 (ff. 1-96)
1501 - 1550 (ff. 97-111 Ch. B. Faulhaber)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 115 (= II + 1-112 + I) (foliació moderna)
ff.: II + 1-57 + 1-39 + i-xii + V (cada obra té la seva pròpia foliació)
Collation 12 2-512 66+1+6 7-912 109/8
Page Layout 2 columnes
34 línies (2ra)
Size pàgina 295 × 215 mm (2r) (Avenoza)
caixa 203 × 155 mm
columna 203 × 70 mm
Hand gòtica cursiva (1-96)
humanística cursiva (97-111)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu i el que semblen dos cercles o una lletra “B” (als ff. I, 62-96) (Briquet 11906, Palermo: 1392)
muntanya de tres cims amb creu (al f. 3) (Briquet 11679, Gouda: 1374 [?]; Pisa: 1381, Lucca 1381-82)
claus dues claus creuades (al f. 93) (Piccart VIII II 131, Barcelona: 1392)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en blau i vermell
Calderons en blau i vermell
Tocs de color tocs de vermell en algunes inicials
Binding moderna, en tela blava
History of volume Adquirit 1923
Previous owners (oldest first) Gil Sánchez Munyoz
Esteve Riu i Busquets, Alcalde Sant Esteve de Palautordera [1910 - 1912]
Associated persons Nom de Berthomeu Codina, mercader
Nom de Blanca (Floruit 1404)
Nom de al foli IIv Francesc (Naixement 1404-10-04)
Nom de Guillem Sant Martí (Floruit 1404)
Altres muller de Pasqual Belssa (Floruit 1404)
Nom de Sibil·la (Floruit 1404)
Associated Texts Conté Als ff. 97-108va texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 castellà
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2021), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2021), Inspecció personal
Tractat a: Santanach i Suñol (2017), “La composició de la versió catalana medieval del Tresor de pobres del Ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes de confits”, Anuario de Estudios Medievales
Catalogat a: Escudero Mendo (1993), “Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres””, 51-5, 325, 373-4 , n. 41-5
Tractat a: Avenoza (1992), “Una còpia desconeguda del Tresor de beutat i altres tractats mèdics (BdC Ms. 864)”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 2 , n. 864
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 23
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 88
Note Alguns folis, que foren deixats inicialment en blanc, ara contenen receptes i proves de ploma (ff. I-II, 3va-b, 55-57v), mentre que d'altres han quedat en blanc (ff. 26v, 109-110, 111v, 112v-113v.

Aquest volum fou emprat per diversos metges al llarg del temps; conté nombroses anotacions, receptes afegides i ratllades i també proves de ploma.

Al foli IIv es dóna notícia del naixement el 4 d'abril de 1404 d'un noi anomenat Francesc, fill de Guillem Sant Martí i de Blanca, i hi consten com a "compares" Berthomeu Codina (mercader) i Sibil·la.

El 1934 aquest manuscrit va formar part de l'Exposició Bibliogràfica d'Homenatge a Gimbernat organitzada per la Societat de Cirurgia de Catalunya.
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2400
Location in volume f. II
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1343
Desconegut. Recepta. Confecció de litarge
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ II] Confectio de lytarge
text: Prenets calç viva que no la aja tocada l'aygua … fer lo mateix i aixi se ha de fer fins les dites 9 vega[des]
Note Text escrit amb dues tintes diferents en un foli de guardes on hi ha d'altres anotacions i proves de ploma
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 835
Location in volume ff. 2va-3rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1595
Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili. De la coneixença de les orines
Language català
Date traduït 1392 a quo
Title(s) in witness Libre de les hurines, 2va
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2va] Aci començen les vrines d'Ysaach
text: A3çi comença lo libre de les hurines de Ysaach e sapies be certament quel cors del hom ha .iiij. propietats e la vna a l'altra son contraries … [ 3rb] … Item la orina de la fembra que ha quatre mesos que es prenys sapies que es fort clara al som e al fondo spessa
Condition extractes
References (most recent first) Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 188
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2562
Location in volume f. 3va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1709
Desconegut. Receptes
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3va] Recepta molt experimentada per a mal de dolor de meturles [?] ques diu mal de sement
text: Prenets .viij. onces de sagi de porch vell e mascle … [ 3vb] … e rentaten la boca gargarismant
Note Recepta en quatre parts, la penúltima d'elles en catalài llatí. La segona part comença: “Per apres de auer feta la vnsio desus dita farem la de rogno seguent”, la tercera: “Recepta per fer caure e desequar les bues del mal sobredit” i la darrera: “Recepta per a tota meniadura que per lo mal desus dit se fa en la boca”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 815
Location in volume ff. 4ra-54vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1579
Joan XXI, Papa. Tresor de pobres
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1360 [?]
Title(s) in witness Tresor de pobres, 6ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4ra] E3N nom del para e del fill … aço es la taula del libre de medicina e de cirugia lo qual es appellat thesaurus pauperum. Deo gracias
índex: Del decayment dels cabeylls … [ 5vb] … Ad cancrum qui est in virga uirili. vl. alibi
rubr.: [ 6ra] Açi començe lo libre appellat tresor de pobres lo qual nom vertaderament e couinentment li es stat posat
prol.: E4N nom de la santa e no departible trinitat … [ 6rb] … e puys d'altres propietats lurs
rubr.: Del cayment dels cabeylls
text: S2I los cabeylls caen fets lexiu … [ 54vb] … sal geme vna unza
References (most recent first) Transcripció a: Escudero Mendo (1993), “Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres””, 563-734
Catalogat a: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 195
Tractat a: Thorndike (1923-29), A History of Magic and Experimental Science 488-516
Note l'índex no és complet. Hi ha algunes receptes en llatí enmig les catalanes. Al f. 19ra-rb i també als marges o interliniades s'han afegit d'altres receptes
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2563
Location in volume f. 54vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1935
Desconegut. Oració a santa Apolònia
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54vb] Tota persona que portara ahesta benita oracio … no aura mal de cap ni de caxials ni de dens
text: ✠ Santa polonia ✠ Ihs. costenps quant lo benit joseb alrimatia … les santes paraules e de continet de [sic.] goriras
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2564
Location in volume ff. 55-56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2008
Desconegut. Receptes
Language català
Date compilat 1490 [?] - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 55ra] Recepta reçipe euforbi sminis curiandri (…) Totes aquestes coses sien picades … [ 56v] … he al sol per espay d'un mes, e ve us verra aygua feta
Note Es tracta de nou receptes copiades per diverses mans, amb correccions i afegits. A la primera preparació segueix una llista de 19 possibles aplicacions medicinals
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2589
Location in volume ff. 56va-57va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2276
Desconegut. Flos de receptes
Language català
Date traduït 1375 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Flos de veritat, f. 56va
Incipits & explicits in MS prol.: [ 56va] [I]maginant que a uos, molt honorable senyora, yo faça algun seruici del present libre
Condition incomplet
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1600
Location in volume ff. 95va-96vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2115
Johannes Paulinus. Llibre de vida
Language català
Date traduït 1392 ad quem
Title(s) in witness Libre que es appellat de vida, 95va
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95va] Com jo, Johan Paule, fuy en la ciutat d'Alexandria e d'Egipte, e trobe .j. libre que es appellat de vida e aquest ha .xij. experiments del cuyr de la serp qui deual son scrits, lo qual cuyr troba hom tots los mesos del any
prol.: Aquest libre feu lo qual [sic.] era maestre en fisica (…) axi con ell los hauia scrits e yo de arabich que eren mudels en lati … e feta portala ab tu diligentment
text: [L]2 lo primer experiment es que si tu trobas negun nafrat posali diligentment de la poluora en la plaga … [ 96va] … L2o .xij. experiment es que si alcun lebros (…) nul temps no li pora crexer lo mal & michil plus de isto opere quam ad presens
colofó: [ 96vb] Ego Galserandus Marqueti, de loco Barchinona, scripsi totum istud uolumen … jouis .xj. die julij anno ad incarnati uerbi misterio M.CCC. Nonagesimo secundo. Deo gracias. Facto fine pia laudet a Uirgo Maria. Ffinito libro sit laus & gloria xpo. Amen. Laus tibus sit (…) liber explicit iste
References (most recent first) Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 190
Note Al pròleg s'omet el nom de l'autor de l'opuscle
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-07