Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1581
Format llibre. edició. imprés
Title Colección de documentos referentes al Reino de Mallorca, 1. Códice Lagostera – Códice Çagarriga
Associated persons Pedro Antonio Sáncho Vicens (Ed.)
Benito Pons Fàbregues (Ed.)
Place / Publisher Palma de Mallorca: Casa de Misericordia
Date / Location 1898:
Source of Data for Witnesses cnum 800 MS: Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Llibre per a les aigües de la sèquia, escrit 1370 ca.. Montserrat: Monestir, 181, 1361 [?] - 1390 [?]
Record Status Created 1990-12-21
Updated 2011-04-06