Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1580
Authors Bernardo Ilicino
Titles Trionfi de Petrarca amb Comentaris
Date / Place traduït 1374 a quo - 1500
escrit 1356 - 1374
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts comentari a texid 2763 Francesco Petrarca, Triomfi: I, escrit 1351 - 1374 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 21.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 21.1.1
Tractat en: Recio (2009), Trionfi de Petrarca comentados en catalán (Manuscrito 534 de la Biblioteca Nacional de París y Manuscrito del Ateneu de Barcelona)
Tractat en: Recio (2000), “Puntualizaciones sobre la traducción catalana del Triunfo de amor de Petrarca según el manuscrito 534 de la Biblioteca Nacional de París”, Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Madrid, 6-11 de julio de 1998)
Subject COMENTARI
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 817
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 534 (BITECA manid 1584)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. 1-250
Title(s) Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500
Incipit & Explicits dedic.: [ 1] Al jllustrissim Mutine duch de borsina Bernat Glicinj en philosoffia y en medecina dexeble en los Trihunffos del Laureat Poeta ffrancesch Petrarcha la exposicio comença
rubr.: [P]5VBLIO Corneli Scipio Illustrissimo .p. Neguna maior victoria o mes singular trihunffo esser … [ 2] … desig de aquella tos temps beure y entendre glorios en aquest mon y benauenturat en laltre
prol.: [ 2v] [U]2njuersal sentencia es dels philo [espai en blanc] hi singulars Glosadors aprouada hauerse en los principis dels libres moltes coses diligentment considerar … [ 8] … hi encara manjffeste la present doctrina gran part de moral ffilosoffia e aximatex ala vida profitosa
acc.: [h]2avent ara expeditas aquelles quatre parcials coses les quals juram ala clara jntelligencia del libre esser necessaries Convienjent cosam sembla peruenjr ala particular exposicio dela letra. Assumjnt donchs lo principi del primer Trihunffo lo qual axi parla
text: [ 8v] [e]3 Escriu mjcer ffrancesch lo sensitiu domjnj fingint Copido trihunfar dels homens en aquesta forma … [ 249v-250] … Empero axi com en lo principi diem Micer ffrancesch naxque en lany de la natiujtat de nostre senyor Ihesuchrist .mil.ccc.iiij e mori en [f. 250] lany Mil ccc.lxxiiij.
Note als marges estan escrits els noms de les auctoritas i personatges mitològics i històrics als quals es fa referència al text. “lany” és el reclam del f. 249v i al f. 250, que és de paper posterior, hom afegí “lany Mil.ccc.lxxiiij.” en tinta ara molt despintada
ID no. of Witness 2 cnum 818
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, II (BITECA manid 1585)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. i-xiii + 1-240 + i-v
Title(s) Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500
Incipit & Explicits text: [ i] que anaren contra los cartaginesos … [ vv (secció final)] … mata Asdrubal on diu
Condition incomplet
Associated Texts inclou el text italià de texid 2763 Francesco Petrarca, Triomfi: I, escrit 1351 - 1374 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-17