Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1580
City and Library Bordeaux Bibliothèque Centrale. Mériadeck
Collection: Call number 568 | Antic 804
Copied 1411 - 1440 [?] (filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 107 (= I + 1-105 + I)
Collation 1-812 96/3; reclam horitzontal al peu de la segona columna, alguna vegada entre un parell de comes vermells
Page Layout 2 columnes
30 línies (f. 8 i en general a tot el volum)
31 línies (f. 10rb)
32 línies (f. 28)
Size pàgina 281 × 208 mm (f. 3)
caixa 181 × 126 mm (f. 8)
columna 182 × 56 mm (f. 8ra)
Hand una sola mà gòtica cursiva de la primera meitat del s. XV
Watermark tisores (als ff. 1-96, set primers plecs,) (Briquet 3661, Venezia: 1438 i Valls Wat. 1788, Olot: 1416;)
carro de dues rodes (als ff. 97-104, darrer plec complet,) (no està documentat a Briquet ni a Valls;)
carro de dues rodes (variant de l'anterior) (al f. 105,) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473 i semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439)
Pictorial elements caplletres en vermell amb decoració afiligranada en blau, hi manda la primera, que havia de ser una caplletra historiada; les rúbriques i els noms d'“Ypocras” i “Galien” que encapçalen cada aforisme són en vermell i la primera o les dues primeres paraules de cada aforisme i del seu comentari apareixen en tinta negra amb ombra vermella; també hi trobem inicials amb tocs de vermell i el vermell ha servit també per fer esmenes
State justificació a mina de plom, amb la priemra línia escrita i sense senyals visibles de perforacions
Condition foliació aràbiga del s. XV o XVI centrada al marge superior; al verso de cada foli hi figura una xifra aràbiga que indica el número corresponent al llibre dels Aforismes. El foli de guarda preliminar és modern. Hi ha algunes taques d'humitat i forats de corcs que no afecten la lectura del text, com per exemple el deterior que afecta l'angle inferior dret del f. 67. S'han perdut els tres folis finals del darrer quadern, que probablement eren en blanc. Els folis de guarda són de paper modern i estan enganxats als fulls de guarda de la relligadura (decorats amb aigües)
Binding holandesa, de cartó i paper, del s. XIX, força deteriorada
Previous owners (oldest first) Pyeyre Brogente (Floruit 1500 [?] - 1525 [?]) (f. 23: “Resu de Pyeyre Brogente”)
Bordeaux: Universitat [?]
Associated persons potser el llibre va pertànyer a un mestre català de la Facultat de Medicina de Bordeaux, autor d'un comentari a Hipòcrates Gabriel de Tàrrega, metge (1468 ca. - 1536 d.)
References (most recent first) Crosas López (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial dels Aforismes d'Ipocràs de la Biblioteca de Burdeus, Ms. 568 (2003)
Hipòcrates et al. (2000), Aforismes. Traducció catalana medieval 14-8
Gómez Pérez (1954), “Manuscritos españoles en Burdeos”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 483
Couderc (1894), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Bordeaux 282
Note hi ha unes poques correccions al marge, que esmenen oblits de la còpia (veg. f. 95v. El manuscrit ja era a la biblioteca de Bordeus el 1864; no es coneix la seva procedència, però un altre manuscrit d'Hipòcrates en llatí de la biblioteca, també del s. XV, prové de l'antic convent de Carmelitans, que era la seu de la Universitat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 812
Location in volume ff. 1ra-105vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1578
Hippocrates. Aforismes d'Hipocràs
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] En nom de Deu e dela gloriosa uerrge maria Amen Açi comensen los jnforismes [sic] de Ypocras Et primo
prol.: [S]3ermo de mon senyor costanti monge de moncati a grango son discipol mon fill en reposant ales tues demandes perço cor mas dit soujn que yo a tu trallades algunes deles obres de cirurgia de galien de lengua arabicha en latina moltes veguades … [ 1rb] … volch profitar en sa materia adir paraules ponderoses de gran profit e de gran delit
rubr.: Ypocras
text: V2ida breu art longa temps poch sparjment fallibre lo jutgar greu e pro coue no solament assaber so queli … [ 105vb] … Si febre no se fa de colera molta aygua gita al cap soluffla
colofó: [ 105v] Ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen
Note al peu del colofó, amb lletra una mica més menuda que la del text, hom anotà: “Anforjsma es noticia vnjversal continent alcuna cossa de Medecina”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4152
Location in volume ff. 1rb-105vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4894
Claudius Galenus. Comentari als aforismes d'Hipocràs
Language català
Date traduït 1401 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1rb] Galien
text: L2a pus gran partida dels esponedors en aço son acordats que si aquest vn anforisme olo pus que es prolech de tota la obra quis seguex la qual obra se sebra cascuna paraula asenyaladament se entendra … [ 105vb] … A2sso es mal en plaga e en purgacio e en vomjt e specialment en deffalljment de edat
References (most recent first) Carré (2000), Carta
Note el text del comentari es troba intercalat entre els aforismes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05