Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1579
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 309
Copied 1301 - 1500 (volum factici)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 176 (= IV + 1-170 + II)
Size pÓgina 210 Î 150 mm (f. 17)
caixa 175 Î 105 mm (pocs fulls tenen les caixes trašades i l'escriptura no sempre respecta el marge inferior)
Hand diverses mans g˛tiques amb diferent grau de cursivitat
Pictorial elements algunes caplletres maldestres en vermell; unes poques r˙briques i alguns passatges van assenyalats en tinta vermella i les inicials dels vv. dels ff. 37-41, copiades en columna a part, tenen tocs en vermell
Condition foliaciˇ moderna que compta tots els fulls del volum, inclosos alguns en blanc que substitueixen folis perduts; hi ha restes d'antigues foliacions originals en xifres romanes. Volum restaurat recentement, afegint-hi un foli en blanc al principi i un altre a la fi
Binding moderna del 1999-2000, en pergamÝ
Previous owners (oldest first) Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
Associated persons Altres Venut per Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
Other Associated Texts cnum 389 MS: Desconegut, Tractat d'astrologia. Barcelona: Catalunya (BNC), 1957, 1301 - 1400
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecciˇ personal
Tractat a: Polak (1992), Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A census of Manuscripts found in part of Western Europe, Japan and the USA
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya , n. 309
Catalogat a: Massˇ Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 33-34 , n. f1
Note alguns passatges en catalÓ en mig dels textos llatins com, per exemple, al f. 16v, on en tres lÝnies s'explica un procediment per trobar coses perdudes. Al f. 81v es copia una oraciˇ per curar els cucs als nens en llatÝ, per˛ amb la r˙brica en catalÓ. Volum factici, segons el catÓleg de la Biblioteca es distingeixen nou parts, la primera fins al f. 118 actual de contingut gramatical bÓsicament i la segona, ff. 119-116 de contingut religiˇs, moral i cronol˛gic sˇn les mÚs extenses i clarament definides per la unitat del seu contingut

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3166
Location in volume ff. 7v-8 (fol. mod.)
ff. xxxvv-xxxvj (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3683
Desconegut. MÓximes morals (fragments)
Language catalÓ
Date escrit 1380 - 1440
Incipits & explicits in MS text: [ 7v] Tres letres say que fan hom mal traser E fan ne (…) qui fan hom jay
rubr.: Hoc dixit monacus de Fuxano
text: Subra fusa ab cabirel, porch ab vnxo nouel e galina ab luxell … foc de lenterna
text: [ 8] Jo vi sens vls murir .j. mort | Encara es viu que no es mor | Ašo viu jo apres ma mort
Condition fragment
Note Es tracta de una pregunta amb la seva resposta encapšalades per r˙briques en llatÝ i acompanyades de altres textos, en part ratllats. Es podria parlar d'una prosa rimada
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3142
Location in volume ff. 22-34 (fol. mod.)
ff. l-lxiii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1849
Pseudo-Marcus Porcius Cato. Llibre de Catˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1462-06-27
Incipits & explicits in MS acc.: [ 22] C3um animaduerterem quod plurimos homines errare grauiter in via morum succurrendum opinioni eorum et consulendum fore existemaui maxime ut gloriose viuernt et honorem contingerem
prol.: Com jo ppensas en mon cor que molts homens erraren en la carrere de bones custumes … [ 22r-v] … cor lagir eno entendra es menys preament dele scrptura [sic] e del [f. 22v] mestra
text: [ 22v] Primerement tem deu e ama e ajuda a tos proysmes e guarde aqui donaras e so que daltre pendras … [ 34] … si ben no es reuellat o ponit mantinent ell sera ponit en alcun temps. No uulles meysprear
Condition incomplet
Associated MSS/editions manid 1056 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1031. 1401 - 1410. Pere Rius, Exposiciˇ del Salm Miserere mei Deus, escrit 1350 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Gudayol (1999), Inspecciˇ personal
Note text identificat per Anna Gudayol. Correspon als ff. 185va-188rb del Ms. BdC 1031. Espai en blanc abans de cada proverbi destinat a copiar desprÚs el text llatÝ, que no es va arribar a transcriure
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3167
Location in volume ff. 35-37 (fol. mod.)
ff. lxvj-lxvij[i] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3684
Desconegut. Aforismes
Language catalÓ
Date escrit 1380 - 1440
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Sancta Maria
text: B2enestruc ne mal estruc nol cal mati leuar … [ 37] … A colom sadol seres li amarguen
Note La inicial de cada aforisme, copiada en una columna independent, tÚ un toc en color vermell; notes marginals de lectura
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3101
Location in volume ff. 37v-41v (fol. mod.)
ff. lxvij[i]v-lxxii (fol. ant., amb un salt de 10 ff. que sembla una errada)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3646
Tusson. En nom de DÚu, nostre Senyor
Language catalÓ
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 37v] En nom de deu nostre senyor | Ihesu christ saluador | Lo qual de tot lo mon es creador | Da tots los iiij alaments … [ 41v] … Quels donas fruyt cominalment | Lo qual a deu fos obadient | E que aqui fos ereters
Poetic Stanza 179 vv.
Associated Persons Atribuciˇ autoria: Tusson (Fra), clergue regular ( (CatÓleg de la Biblioteca))
Note aquest testimoni copia, desprÚs del v. 100, una lÝnia que no apareix a l'ediciˇ: “Lo qual era senyor de grans possessio”. Per altra banda, els vv. 1-2 ocupen una ˙nica lÝnia d'escriptura
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3326
Location in volume ff. 54va-55ra (fol. mod.)
ff. xcva-[xci]ra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1828
Desconegut. Glossari d'adverbis llatÝ-catalÓ
Language catalÓ
Date compilat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54va] Aduerbia
text: Audacitur - ardidament … [ 55ra] … licite - lagudament
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3143
Location in volume f. 79 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3676
Desconegut. Pus que perdech, li mercader la fes
Language catalÓ
Date escrit 1401 - 1410 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 79] Pus ques perdet en mercaders la fes … Si donchs vey en ques tot lo mon perduts
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3144
Location in volume f. 111r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2534
Desconegut. Dins en .j. any son scrites
Language catalÓ
Date compilat 1301 [?] - 1340 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 111] Dins en .j. any son scrits | Cinquanta .ij. setmanes complideS … [ 111v] … Per co cor totes son scrites | Sino aquestes queus he dites
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 2, 1 x 1, 21 x 2
Note testimoni corresponent als vv. 1-14, 16-46, 49-50, 47-48 i 51-58 de l'ediciˇ de Meyer. Segueix al poema una relaciˇ de les “Llunes” en llatÝ, informaciˇ molt adeqŘada per seguir correctament els dejunis. Segueix tambÚ un llunari en llatÝ, que tÚ algunes frases catalanes en la seva conclusiˇ
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3146
Location in volume f. 120r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3678
Desconegut. Fragment astrol˛gic (cÓncer) ([?])
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1450
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor ([?])
Language catalÓ
Date tradu´t 1385-06-07
escrit 1380 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120] Cancer
text: [a]2quest es lo signe de canšer e si roman en viij o en .x o x es del signe de cancer es de natura freda E vmjda e es de part de tremuntana … [ 120v] … E la primera li sera fort maluada mas ab laltra aura molt de be
Associated MSS/editions Continuaciˇ de manid 1259 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1957. 1301 - 1400. Desconegut, Tractat d'astrologia.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3145
Location in volume ff. 121-122v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3679
Desconegut. Sermˇ sobre els estaments de bona vida
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 121] E cant la anima deytal hix del cors los angels prenenla e passenla per la primera plassa … [ 122v] … E se dapmna la muyller del usurer portant ornamens e aransamens qui son estats dela usura E se dapmnen los arates tanent la eretat
Condition acŔfal, fragmentari i incomplet
Note El primer parÓgraf del text complet comenša: “Lo terš grau o estament de bona uida es misseracio fraternal e dien los doctos que bona cosa es deuocio spiritual e afliccio corporal mas mot mylor misseracio fraternal. E es misseracio fraternal quant alscuns uehen que lur proysma no ha habitacio ne ha uestadures ne que menyar…”, parÓgraf que acaba amb una cita llatina: “Vti missericordes quam misericordia consegunt”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2304
Location in volume ff. 123-148v (fol. mod.)
ff. xxxv-xlviii + lv-lviii + lxi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1947
Hug de Saint-Cher, Cardenal. Mirall de la Santa esglÚsia
Language catalÓ
Date tradu´t 1380 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 123] per los morts e En laltra per los vius e [de]uem sabre que loch de reffrigeri ha Contre la orda del inffernal e de porgatori ašo dix lo salmiste … [ 148v] … qui vulla fer aquest servey que sie sens peccat mortal
Condition acŔfal, fragmentari i incomplet
Note En restaurar el volum s'intercalaren folis moderns en blanc per suplir els que hi mancaven (ff. 137-142 i 147), per˛ no Ús segur que l'ordre actual correspongui a l'ordre original del text
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3168
Location in volume ff. 151 + 153v (fol. mod.)
ff. lxiiii + lxvi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3686
Guillelmus de Podio. Tractat de cant pla
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 151] cante per becayre pren la ueu de ge sol rent per que diu hom … [ 153v] … ab dues son […s]
Condition fragment
Note identificat per A. Gudayol, Ús precedit per un foli en blanc afegit en el moment de la restauraciˇ
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-03-01